Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Bergen Domkapitelsprotokoll 1667-1674

Diverse fulltekstavskrifter

Omfatter diverse kilder som finnes som fulltekstavskrifter i form av HTML- eller PDF-filer.

Magistratens reguleringsforslag for allmenninger i Bergen 1702, med stiftamtmannens anbefaling for Kongen Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Beretning om det Tyske Kontor i Bergen 1718 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (1) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (2) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (3) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Fornbrev fra Numedal, Sidal, Modum, Sandsvær og Telemark (4) Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Grunnboken for Bergen 1686-1696 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Kopibok ved innretningen for Christiania by's sinnsvake 1829-1841 Bidragsyter/rettighetshaver: Wenche Blomberg

Regulativ for sinnsykeasyl i Christiania by 1850 Bidragsyter/rettighetshaver: Wenche Blomberg

Register over Kronens adkomstbrev 1587-1651 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

'Skulefundas' - organisering av skuleverket i Askvoll prestegjeld 1743 Bidragsyter/rettighetshaver: Ragnar Bull

Domsprotokoll for Bergen 1814 Bidragsyter/rettighetshaver: Arne Arvid Rasmussen

Døde som følge av flyangrep i Bergen 29. oktober 1944 Bidragsyter/rettighetshaver: Bjørn Davidsen

Bergen domkapitels protokoll IV 1667-1675 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Bergen domkapitelsprotokoll V 1675-1685 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Bergen Domkapitelsprotokoll VI 1686-1694 Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Fattigmanntall 1727 for Gjerpen sokn i Gjerpen prestegjeld Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Fattigmanntall 1782 for Gjerpen sokn i Gjerpen prestegjeld Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Legdsrull 1666 for Tinn prestegjeld Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Militærrull 1655 for Oddernes sokn i Mandal Bidragsyter/rettighetshaver: Torleif Odland

Skadetakst for borgarskapet i Moss etter invasjonen 11. august 1716 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Pantebok 2C 06 for 1601 Trondhjem 1720-1733 Bidragsyter: Statsarkivet i Trondheim Rettighetshaver: Riksarkivaren

Pantebok 2C 07 for 1601 Trondhjem 1746-1761 Bidragsyter: Statsarkivet i Trondheim Rettighetshaver: Riksarkivaren

Presteattester i Gjerpen prestearkiv 1783-1860 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Presteattester Sannidal Bidragsyter/rettighetshaver: Per Stian Bjørnø Kjendal

Rådstueprotokoll 1592-1594 for Bergen Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen Rettighetshaver: Riksarkivaren

Vitnebrev 1630 om Norges sørligste grensepunkt Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Forhandlingsprotokoll for Finnmarkskommisjonen 1824-1830 Bidragsyter/rettighetshaver: Kolbjørn Romsdal

Forhandlingsprotokoll for Bergen Museum 1825-1827 Bidragsyter/rettighetshaver: Runar Jordåen og Kenneth Bratland. Den originale protokollen oppbevares ved Universitetsmuseet i Bergen.

Forhandlingsprotokoll for Bergen Museum 1833 Bidragsyter/rettighetshaver: Runar Jordåen og Kenneth Bratland. Den originale protokollen oppbevares ved Universitetsmuseet i Bergen.

Kilder til Tinn prestegjelds historie på 1660-tallet Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg. Publisert 15.08.2019. Dette er en samling avskrifter med innledning og registe. De enkelte vskriftene er også publisert som enkelt utgaver.

Næs Jærnværks betræffende Bidragsyter/rettighetshaver: Stiftelsen Næs jernverksmuseum. Publisert 27.04.2021. Detaljert oversikt over alle sider ved jernverksdriften ved Næs Jernverk rundt år 1800. Skanningen som avskriften er basert på finner man via denne lenke