bilde av bøker

Registrerte kirkebøker fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

I oktober 2020 ble mange av listene over døpte, vigde og gravlagte fra kirkebøkene fra 1815 og oppover søkbare i Digitalarkivet.

Publisert: 2020-10-15

Arkivverket inngikk i 2017 et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF). Våre samarbeidspartnere investerer mye tid og ressurser på å gjøre norske kilder mer tilgjengelig. Samarbeidet bidrar også til at viktige norske kilder blir gjort raskere tilgjengelig. Dette samarbeidet kom i gang etter ønsker fra AMF, og ikke som et oppdrag fra Arkivverket. Arkivverket har heller ikke betalt for disse registreringene.

Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille registrering av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå har innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplert arbeidet de frivillige har gjort ved å registrere kirkebøkene etter 1814.

Avskriftene gjelder

  • døpte 1815-1920
  • viede 1815-1938
  • døde og begravde 1815-1927

Vi har registreringer som strekker seg lengre frem tid, men disse er sperret pga personvernhensyn. Les mer om sperringsregler ved registrering av kirkebøker på vår nettside

Kirkebøker som fortsatt mangler registrering

Ikke alle registreringene fra AMF er publisert. Det kan være forskjellige årsaker til dette.

  • Dersom det allerede forelå en registrering utført av frivillige på Digitalarkivet fra denne tidsperioden, har vi ikke publisert registreringen fra AMF.

  • Det er også noen kirkebøker som er under registrering av frivillige, men som enda ikke er ferdig. Disse vil bli fullført og lagt ut på Digitalarkivet etter hvert. Vi har derfor valgt å ikke publisere registreringen fra AMF for disse kirkebøkene. Dette er fordi vi i størst mulig grad vil unngå å ha flere registreringer fra samme kilde/listetype.

  • Det er også kirkebøker som ble skannet og publisert på Digitalarkivet etter at AMF startet sitt arbeid. Disse kirkebøkene er ikke sendt til AMF for registrering.

Rapportering av feil og mangler

Det er naturlig at det vil finnes feil og evt. mangler i disse registreringene. Muligheten til å rapportere inn feil og mangler på dette materialet er ikke lengre mulig.

Arkivverket har dessverre ikke ressurser til å korrekturlese det registrerte materialet. Det er derimot åpnet opp for at andre som ønsker å lese korrektur av en kilde/listetype kan gjøre dette. Vi vil sette stor pris på at slik korrektur utføres, da dette vil bidra til å øke kvaliteten på det publiserte materialet. De som ønsker å bidra med slik korrektur oppfordres til å lese mer om dette på vår nettside