Permanent ID: pf01073888002160
Rolle:
-
Husholdningsnr:
03
Personnr:
041
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1901-03-05
Fødested:
Øvre Eiker
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Gunnar Ansgar Birkeland

H.nr:
01
Alder/født:
1896-11-23
Fødested:
Sveio
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærer, nå pensjonist

002 Olav Enok Endresen

H.nr:
01
Alder/født:
1894-08-18
Fødested:
Barbu
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Baker

003 Knut Telle

H.nr:
01
Alder/født:
1898-07-25
Fødested:
Vinger
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sersjant

004 Bernhard Fredrik Aga

H.nr:
01
Alder/født:
1891-08-25
Fødested:
Odda
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekaniker

005 Andreas Myking

H.nr:
01
Alder/født:
1891-11-26
Fødested:
Haus
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærer, nå pensjonist

006 Jørgen Nikolai Tjørsvold

H.nr:
01
Alder/født:
1878-11-06
Fødested:
Kopparvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Håndbruker

007 Sigvart Irgens Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1893-08-26
Fødested:
Haugesund
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sjømann,matros i utenriksfart

008 Lars Knutsen

H.nr:
01
Alder/født:
1896-04-01
Fødested:
Holt
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Anleggsarbeider

009 Eivind Kvåle

H.nr:
01
Alder/født:
1880-10-31
Fødested:
Bygland
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomaker

010 John Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1900-03-03
Fødested:
Østre Hotland
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smed

011 Daniel Bustad

H.nr:
01
Alder/født:
1886-09-20
Fødested:
Valle, i Sør Audnedal
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Tømmermann

012 Hedvald Ludvig Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
1901-05-17
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elektriker

013 Sigvart Ingvald Sangvik

H.nr:
01
Alder/født:
1900-08-22
Fødested:
Amerika
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tømmermann

014 Stener Johannes Sørlie

H.nr:
01
Alder/født:
1890-11-24
Fødested:
Kirkenes
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Ingenør ??

015 Nils Bøen

H.nr:
01
Alder/født:
1896-06-02
Fødested:
Idd
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gårdbruker

016 Karl Kristian Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1897-09-27
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Snekker

017 Laurants Johnson Malm

H.nr:
02
Alder/født:
1877-11-08
Fødested:
Nissedal
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Lærer

018 Olaus Bergrud

H.nr:
03
Alder/født:
1876-01-22
Fødested:
Janikkedal
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Gårdsbestyrer

019 Andreas Kleven

H.nr:
03
Alder/født:
1893-09-27
Fødested:
Vigmostad
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Snekker

020 Lars Torfinsen Syse

H.nr:
03
Alder/født:
1893-07-21
Fødested:
Ulvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tømmermann

021 Nils Reigstad

H.nr:
03
Alder/født:
1901-01-14
Fødested:
Reigstad, Hamar
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeider i garveri

022 Bendik Raasberg

H.nr:
03
Alder/født:
1895-02-22
Fødested:
Lavik,Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærer

023 Anton Andreas Nilsen

H.nr:
03
Alder/født:
1898-12-29
Fødested:
Høvaag
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontormand, trelastforretning

024 Lorentz Reinhardsen

H.nr:
03
Alder/født:
1889-09-29
Fødested:
Botne
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Maskinsnekker

025 Otto Gerhard Tommesen Daatland

H.nr:
03
Alder/født:
1898-03-06
Fødested:
Daatland
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

026 Markus Steinkopf

H.nr:
03
Alder/født:
1900-04-22
Fødested:
Satvanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Maler

027 Kristoffer Johannes Stenvik

H.nr:
03
Alder/født:
1892-03-12
Fødested:
Ytterøen
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Vaskerimester

028 Nils Aspaas

H.nr:
03
Alder/født:
1896-01-22
Fødested:
Meråker
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Tekniker

029 Willy Robert Laurents Windt

H.nr:
03
Alder/født:
1891-01-25
Fødested:
København
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Modelsnekker

030 Knut Peder Andersen

H.nr:
03
Alder/født:
1892-12-23
Fødested:
Vegaarshei
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Fabrikkarbeider ved alluminimumsverk

031 Karl Oscar Aasstaberg

H.nr:
03
Alder/født:
1902-04-05
Fødested:
Hoff
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smeddreng

032 Tønnes Kåde Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
1898-07-01
Fødested:
Østhassel
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tekniker

033 Sverre Halvdan Hennum

H.nr:
03
Alder/født:
1899-04-24
Fødested:
Kristiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bregaardsforvalter

034 Einar Nilssen

H.nr:
03
Alder/født:
1899-08-24
Fødested:
Gjesdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

035 Oskar Kjelgren

H.nr:
03
Alder/født:
1897-12-22
Fødested:
Grue i Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

036 Fredrik Andersen

H.nr:
03
Alder/født:
1892-11-13
Fødested:
Holmestrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Fabrikkarbeider, ved melkefabrikk

037 Otto Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1902-03-03
Fødested:
Kristiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeider, maskinfører i papirfabrikk

038 Heins Bjørge

H.nr:
03
Alder/født:
1902-05-30
Fødested:
Stathelle
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fyrbøter på lokomotiv

039 Birger Haugseth

H.nr:
03
Alder/født:
1898-02-28
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

040 Konrad Stokkeland

H.nr:
03
Alder/født:
1901-05-25
Fødested:
Kvinesdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smedsvend

041 Gunstein Andersson

H.nr:
03
Alder/født:
1901-03-05
Fødested:
Øvre Eiker
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

042 Sigvald Johnsen Kiran

H.nr:
03
Alder/født:
1899-01-27
Fødested:
Flaa prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker på småfartøy

043 Petter Marinius Nebel

H.nr:
03
Alder/født:
1889-11-19
Fødested:
Svelvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Sjømann, fører eget fartøy

044 Sigvald Salvesen

H.nr:
03
Alder/født:
1895-05-19
Fødested:
Aamli
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tekniker

045 Erling Skie

H.nr:
03
Alder/født:
1901-10-20
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

046 Simon Svensen

H.nr:
03
Alder/født:
1885-02-17
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Skotøyarbeider

047 Sverre Koppang

H.nr:
03
Alder/født:
1884-07-11
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorsjef ved Skilesrederi

048 Louis Lassen

H.nr:
03
Alder/født:
1900-06-02
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Ekspeditør i kolonialforretning

049 August Martinius Thuin

H.nr:
03
Alder/født:
1860-12-06
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
g
Yrke:
Maskinist på dampskip

050 Magnus Torgersen

H.nr:
03
Alder/født:
1895-08-31
Fødested:
Sandefjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
l
Sivilstand:
ug
Yrke:
Maskinist på dampskip

Kildeinformasjon:

Folketelling 1920 for 0938 Bygland herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Aust-Agder
Kommune (1947):
Bygland
Geografisk område:
Bygland komm.
Startår:
1920
Sluttår:
1920

Tellingskrets:

012 Grenna

Bosted land:

0001 Landeskogen

Matr.nr/Gnr:
57,58
Løpenr/Bnr:
3,4,5,11,12,13,14,15
Bidragsytere

Rapporter