Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Arkivverket

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
1999
Siste bidrag:
2021
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
48055666

Om Arkivverket

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte regionale statsarkiv og Samisk arkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av arbeidet med privatarkiv.

Transkripsjoner