Arkivverket

Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-12-08
Arkiv: Sosialdepartementet, Våre Falne
Fylke: Hele Norge
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-30
Arkiv: Landssvikarkivet, Kristiansand politikammer
Fylke: Vest-Agder
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-30
Arkiv: Landssvikarkivet, Sarpsborg politikammer, inkl. Mysen
Fylke: Østfold
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-29
Arkiv: Landssvikarkivet, Vestoppland politikammer
Fylke: Oppland
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-29
Arkiv: Landssvikarkivet, Telemark politikammer
Fylke: Telemark
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-29
Arkiv: Landssvikarkivet, Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-29
Arkiv: Landssvikarkivet, Sandefjord politikammer
Fylke: Vestfold
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-29
Arkiv: Landssvikarkivet, Romsdal politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-28
Arkiv: Landssvikarkivet, Nordmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-28
Arkiv: Landssvikarkivet, Ringerike politikammer
Fylke: Buskerud
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-28
Arkiv: Landssvikarkivet, Haugesund politikammer
Fylke: Rogaland
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-28
Arkiv: Landssvikarkivet, Nord-Jarlsberg politikammer
Fylke: Vestfold
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-27
Arkiv: Landssvikarkivet, Narvik politikammer
Fylke: Nordland
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-27
Arkiv: Landssvikarkivet, Kongsberg politikammer
Fylke: Buskerud
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-23
Arkiv: Landssvikarkivet, Halden politikammer
Fylke: Østfold
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-13
Arkiv: St. Pauls kirke
Fylke: Bergen
Viede dissentere
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-11-13
Arkiv: St. Pauls kirke
Fylke: Bergen
Døde dissentere
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-10-25
Arkiv: Selje sokneprestembete
Fylke: Sogn og Fjordane
Fødte og døpte
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-10-09
Arkiv: Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer
Fylke: Buskerud, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-10-09
Arkiv: Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer
Fylke: Akershus, Aust-Agder, Oslo
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-10-09
Arkiv: Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer
Fylke: Akershus, Oslo, Sverige
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-10-09
Arkiv: Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer
Fylke: Akershus, Oslo, Østfold
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2023-10-09
Arkiv: Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer
Fylke: Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden