Permanent ID: pf01053324031805
Rolle:
-
Husholdningsnr:
12
Personnr:
068
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1863
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Julius Nicolaisen

H.nr:
1
Alder/født:
1841
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeider

002 Olava Jensen

H.nr:
1
Alder/født:
1843
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Kone

003 Carl Hermand Nicolaisen

H.nr:
1
Alder/født:
1867
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

004 Gustav Nicolaisen

H.nr:
1
Alder/født:
1869
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

005 Carl Olsen

H.nr:
2
Alder/født:
1834
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsform.

006 Olava Christoffersen

H.nr:
2
Alder/født:
1836
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

007 Gusta Olsen

H.nr:
2
Alder/født:
1862
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

008 Anne Olsen

H.nr:
2
Alder/født:
1865
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

009 Valborg Olsen

H.nr:
2
Alder/født:
1867
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

010 Axel Olsen

H.nr:
2
Alder/født:
1870
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

011 Lina Christiansen

H.nr:
2
Alder/født:
1853
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tj Pige

012 Torvald Mørk

H.nr:
3
Alder/født:
1842
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeider

013 Sofie Mørk

H.nr:
3
Alder/født:
1832
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

014 Amalie Mørk

H.nr:
3
Alder/født:
1858
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

015 Carl Mørk

H.nr:
3
Alder/født:
1866
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

016 Christian Mørk

H.nr:
3
Alder/født:
1868
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

017 Hans Andersen

H.nr:
4
Alder/født:
1840
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Feiersvend

018 Laura Hansen

H.nr:
4
Alder/født:
1833
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

019 Kaspara Andersen

H.nr:
4
Alder/født:
1859
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

020 Walborg Andersen

H.nr:
4
Alder/født:
1866
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

021 Ragna Andersen

H.nr:
4
Alder/født:
1869
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

022 Marta Andersen

H.nr:
4
Alder/født:
1846
Fødested:
Gjøvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeiderske

023 Amalie Christiansen

H.nr:
4
Alder/født:
1855
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

024 Wilhelm Hansen

H.nr:
5
Alder/født:
1838
Fødested:
Aas Pr
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Snedkerarb.

025 Maren Karsen

H.nr:
5
Alder/født:
1831
Fødested:
Lands Pr
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

026 Oliane Olsen

H.nr:
5
Alder/født:
1860
Fødested:
Lands Pr
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Foster Barn

027 Hans P. Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1829
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeider

028 Andrea Christoffersdatter

H.nr:
6
Alder/født:
1828
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

029 Petrine Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1851
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

030 Hilda Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1853
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

031 Carl Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1855
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

032 Anton Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1858
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

033 Lovise Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1860
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

034 Marie Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1862
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

035 Emilie Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1865
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

036 Julius Halvorsen

H.nr:
6
Alder/født:
1869
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

037 Marie Olsen

H.nr:
7
Alder/født:
1831
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Fabrikarbeiderske

038 Emilie Knudsen

H.nr:
7
Alder/født:
1851
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

039 Oskar Christiansen

H.nr:
7
Alder/født:
1855
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

040 Klara Christiansen

H.nr:
7
Alder/født:
1856
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

041 Ingebreth Christiansen

H.nr:
7
Alder/født:
1858
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

042 Claus Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1821
Fødested:
Slesvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeider

043 Dorothea Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1823
Fødested:
Chrania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

044 Thrine Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1847
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

045 Hendriette Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1851
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

046 Karen Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1854
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

047 Emilie Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1857
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

048 Hans Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1860
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

049 Waldemar Voss

H.nr:
8
Alder/født:
1865
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

050 Adolf Olsen

H.nr:
9
Alder/født:
1848
Fødested:
Cania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeider

Kildeinformasjon:

Folketelling 1870 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1870
Sluttår:
1870

Tellingskrets:

001

Bosted by:

0454 Sagveien 25

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Bidragsytere
Ansvarlig aktør

Rapporter