Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01036372017819
Sogn:
-
Prestegjeld:
Nordstrand
Herred / By:
Aker
Tellingkretsnr:
011
Tellingkretsnavn:
Klemmetsrud
Merknader:
-

0001 Langerud

Matr.nr/Gnr:
162
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0002 Bogerud

Matr.nr/Gnr:
163
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0003 Fageraas

Matr.nr/Gnr:
163
Løpenr/Bnr:
4, 6, 7, 10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0004 Den norske Æterfabrik

Matr.nr/Gnr:
163
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0005 Skulerud

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-6-7
Hjemmehørende personer:
13-6-7

0006 Smeden under Skulerud

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0007 Pladsen Hullet under Skulerud

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0008 Sagløkken Skulerud

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0009 Røsedalen (Skulerud)

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0010 Passerud under Skulerud

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0011 Smeden under Skulerud

Matr.nr/Gnr:
168
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0012 Dal %nordre%

Matr.nr/Gnr:
169
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0013 Dal %søndre%

Matr.nr/Gnr:
169
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0014 Brænna

Matr.nr/Gnr:
169
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-7-4
Hjemmehørende personer:
11-7-4

0015 Dal lille

Matr.nr/Gnr:
169
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0016 Li lille

Matr.nr/Gnr:
170
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0017 Bratli

Matr.nr/Gnr:
170
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-7-4
Hjemmehørende personer:
11-7-4

0018 Lille Lie

Matr.nr/Gnr:
170
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0019 Li store

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0020 Østli

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0021 Lie store

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0022 Birkelund

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0023 Grønmo

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0024 Langbraaten

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0025 Dølerud

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0026 Skogen nordre

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0027 Skogen søndre

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0028 Kjernli

Matr.nr/Gnr:
171
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0029 Gjesrud nedre

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-4-7
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0030 Seoptangen

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0031 Godlien

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0032 Godheim

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-7-7
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0033 Solli

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0034 Nyborg

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0035 Gjesrud øvre

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16-6-10
Hjemmehørende personer:
16-6-10

0036 Braaten

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0037 Gjesrud (Pladsen Holtet)

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0038 Gjesrud (Nøisom)

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0039 Gjesrud (Skjønhaug)

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0040 Øverli

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15-10-5
Hjemmehørende personer:
14-11-3

0041 Utsigten

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0042 Nygaard

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0043 Gjesrudlien 17

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0044 Bøbakken

Matr.nr/Gnr:
172
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0045 Nordengen

Matr.nr/Gnr:
173
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0046 Sand

Matr.nr/Gnr:
173
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0047 Stensrud store

Matr.nr/Gnr:
173
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0048 Skjønhaug

Matr.nr/Gnr:
173
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0049 Stensrud (Fredheim)

Matr.nr/Gnr:
173
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0050 Lysop

Matr.nr/Gnr:
173
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
5-2-3

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0218 Aker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker
Geografisk område:
Aker komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter