Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01036372000001
Sogn:
-
Prestegjeld:
Ullern
Herred / By:
Aker
Tellingkretsnr:
001a
Tellingkretsnavn:
Sørkedalen
Merknader:
-

0001 Sørkedalens skole

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0002 Venner (søndre)

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0003 Vennerhagen

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0004 Lønaas

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0005 Venner (nordre)

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0006 Venner (nordre)

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0007 Sandbraaten

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0008 Skansebakken

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0009 Berger

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0010 Berger

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0011 Berger

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0012 Venneraasen

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0013 Lyse (øvre)

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0014 Aspeskogen

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0015 Slora

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0016 Lyse (nedre)

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0017 Lysebraaten

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0018 Lyse (nedre)

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0019 Hullet (vestre)

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0020 Bergendal

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0021 Bergendal

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0022 Gran (øvre)

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0023 Gran (nedre)

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0024 Aamodt

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0025 Aamodt (nordre)

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
12-6-6

0026 Aamodt (nordre)

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0027 Haga

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0028 Aamodt (søndre)

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0029 Pipenhus

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0030 Kjelsaas

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0031 Hullet (østre)

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0032 Brænna

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0033 Tømte

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0034 Finnerud

Matr.nr/Gnr:
26
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0035 Svartorsæteren

Matr.nr/Gnr:
26
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0036 Nordahl

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-9-9
Hjemmehørende personer:
18-9-9

0037 Hullet (østre)

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0038 Grøttumsbraaten

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-7-6
Hjemmehørende personer:
13-7-6

0039 Grøttum

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0040 Smedstuen

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0041 Stubberudbraaten

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0042 Stubberud

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
21-14-7
Hjemmehørende personer:
20-13-7

0043 Solberg

Matr.nr/Gnr:
15
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0044 Solberg

Matr.nr/Gnr:
15
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0045 Solberg

Matr.nr/Gnr:
15
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0046 Solberg (søndre)

Matr.nr/Gnr:
15
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0047 Solberg (søndre)

Matr.nr/Gnr:
15
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0048 Hadeland

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0049 Bjelkerud

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0050 Ringerike (øvre)

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0218 Aker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker
Geografisk område:
Aker komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter