Permanent ID: pc00000000636817
Fornavn:
Olle
Etternavn:
Toresen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Kjønn:
m
Fødested:
-
Alder:
40
Fødselsår:
-
Antall personer i familien:
-
Antall barn tilsammen:
-
Merknad:
-
Tiende:
-
Oppholdssted:
-

Rolle:
-
Standkvarter:
-
Bruksskyld:
-

ID pc00000000636805

Fornavn:
Hans
Etternavn:
Hendrichsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
50
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636806

Fornavn:
Tommes
Etternavn:
Junghans
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
23
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636807

Fornavn:
Hans Morten
Etternavn:
Sommer
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
26
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636808

Fornavn:
Bryngel
Etternavn:
Jerdhuus
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
60
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636809

Fornavn:
Jørgen
Etternavn:
Bryngels:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
22
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636810

Fornavn:
Tron
Etternavn:
Bryngelsen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
17
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636811

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Bryngelsen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
14
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636812

Fornavn:
Sifuer
Etternavn:
Joensen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
60
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636813

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Sifuers:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
26
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636814

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Sifuersen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
18
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636815

Fornavn:
Fridrich
Etternavn:
Sifuersen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
17
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636816

Fornavn:
Johan
Etternavn:
Sifuersen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
25
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636817

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Toresen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
40
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636818

Fornavn:
Toer
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
9
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636819

Fornavn:
Elen
Etternavn:
Olsen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
2
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636820

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Larsen
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Alder:
20
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636821

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
71
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636822

Fornavn:
Lars
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
18
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636823

Fornavn:
Petter
Etternavn:
Schaer
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
37
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636824

Fornavn:
Jørgen
Etternavn:
Petters:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
7
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636825

Fornavn:
Aren
Etternavn:
Vellichsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
50
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636826

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Arends:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
17
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636827

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Ols: Kalstad
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
52
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636828

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Anders:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
22
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636829

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Andersen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
17
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636830

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Olsen Ljen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
38
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636831

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Anders:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
3
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636832

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Anders:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
2
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636833

Fornavn:
Tollof
Etternavn:
Steeners: Fagerlie
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Alder:
20
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636834

Fornavn:
Aren
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
44
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636835

Fornavn:
Ellen
Etternavn:
Arens:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
16
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636836

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Arensen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
12
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636837

Fornavn:
Lars
Etternavn:
Arensen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
10
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636838

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Arensen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
5
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636839

Fornavn:
Niels
Etternavn:
Arensen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
2
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636840

Fornavn:
Aren
Etternavn:
Halsteens:
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
44
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636841

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Arends:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
16
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636842

Fornavn:
Claus
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
42
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636843

Fornavn:
Reyer
Etternavn:
Claus:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
15
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636844

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Clausen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
2
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636845

Fornavn:
Erick
Etternavn:
Fagerlie
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
53
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636846

Fornavn:
Lars
Etternavn:
Tollofs:
Stilling/stand og vilkår:
Stesønn
Alder:
18
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636847

Fornavn:
Tollof
Etternavn:
Erichs:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
12
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636848

Fornavn:
Erick
Etternavn:
Peders: Ljen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
39
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636849

Fornavn:
Bersvend
Etternavn:
Tollofs: Lien
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Alder:
20
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636850

Fornavn:
Elling
Etternavn:
Ellings:
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
40
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636851

Fornavn:
Erich
Etternavn:
Steeners:
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
30
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636852

Fornavn:
Frjdrich
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
55
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636853

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Fridrichs:
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Alder:
22
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000636854

Fornavn:
Henning
Etternavn:
Moe
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Alder:
42
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

Gård:
Løckens Grube
Gårdskategori:
-
Gårdsskyld:
-
Konstruert adresse:
-
Skipreide/Tinglag/Fjerding:
-
Sokn:
Meldal
Prestegjeld:
-
Fogderi:
-
Distrikt:
-
Antall personer i huset:
-
Merknader:
-
Tellingssted:
-
År:
1701
Dato:
-
Side:
46
Løpenr:
-
Merknad om husmenn og sager:
-

Kildeinformasjon:

Manntallet 1701, nr. 13: Orkdal fogderi og Gauldal fogderi med Røros kobberverk

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Brekken, Budal, Flå, Geitastrand, Glåmos, Haltdalen, Horg, Hølonda, Meldal, Melhus, Opdal, Orkanger, Orkdal, Orkland, Rennebu, Røros, Røros Landdistrikt, Singsås, Soknedal, Støren
Geografisk område:
Orkdal fogd.
Gauldal fogd.
Startår:
1701
Sluttår:
1701

Gård:

Løckens Grube

Konstruert adresse:
-
Sokn:
Meldal
Skipreide/Tinglag/Fjerding:
-
Prestegjeld:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter