Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: pc00000000612252
Fornavn:
Mickel
Etternavn:
Hanssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Kjønn:
m
Fødested:
-
Alder:
25
Fødselsår:
1676*
Antall personer i familien:
-
Antall barn tilsammen:
-
Merknad:
-
Tiende:
-
Oppholdssted:
-

Rolle:
-
Standkvarter:
-
Bruksskyld:
-

ID pc00000000612247

Fornavn:
Allexander
Etternavn:
Knudssen
Stilling/stand og vilkår:
Borger
Alder:
37
Fødested:
-
Oppholdssted:
Skipper. Borger till Lauervigen

ID pc00000000612248

Fornavn:
Knud
Etternavn:
Allexanderssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
7
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612249

Fornavn:
Claus
Etternavn:
Allexanderssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
5 1/2
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612250

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Janssen
Stilling/stand og vilkår:
Drenge
Alder:
14
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612251

Fornavn:
Hans
Etternavn:
Anundssen
Stilling/stand og vilkår:
Borger
Alder:
59
Fødested:
-
Oppholdssted:
Borger til Sandefiord og Lauervigen

ID pc00000000612252

Fornavn:
Mickel
Etternavn:
Hanssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
25
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612253

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Christenssen
Stilling/stand og vilkår:
Drenge
Alder:
49
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612254

Fornavn:
Erick
Etternavn:
Hanssen
Stilling/stand og vilkår:
Drenge
Alder:
16
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612255

Fornavn:
Niels
Etternavn:
Janssen
Stilling/stand og vilkår:
Drenge
Alder:
14
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612256

Fornavn:
Jackob
Etternavn:
Hanssen
Stilling/stand og vilkår:
Borger
Alder:
39
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612257

Fornavn:
Mickel
Etternavn:
Pederssen
Stilling/stand og vilkår:
Stifsøn
Alder:
23
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612258

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Jackobsønner
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
9
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612259

Fornavn:
Hans
Etternavn:
Jackobsønner
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
6
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612260

Fornavn:
Berent
Etternavn:
Biørnssen
Stilling/stand og vilkår:
Borger
Alder:
49
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612261

Fornavn:
Hans
Etternavn:
Madsøn
Stilling/stand og vilkår:
Drenge
Alder:
12
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612262

Fornavn:
Willum
Etternavn:
Pederssen
Stilling/stand og vilkår:
Borger
Alder:
40
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612263

Fornavn:
Hendrick
Etternavn:
Willums
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
11
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612264

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Willumssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
3 1/2
Fødested:
-
Oppholdssted:
Hieme

ID pc00000000612265

Fornavn:
Jonas
Etternavn:
Mickelssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
54
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612266

Fornavn:
Simen
Etternavn:
Christenssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
39
Fødested:
-
Oppholdssted:
Tolderens fuldmægtig i Laurvigen

ID pc00000000612267

Fornavn:
Bendik
Etternavn:
Jenssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
54
Fødested:
-
Oppholdssted:
Skræder, hos ham til huuse

ID pc00000000612268

Fornavn:
Gullick
Etternavn:
Nielssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
25
Fødested:
-
Oppholdssted:
Baadsmand, farer fra Sandefiord

ID pc00000000612269

Fornavn:
Karj
Etternavn:
Pedersdaatter
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
-
Fødested:
-
Oppholdssted:
Encken

ID pc00000000612270

Fornavn:
Børge
Etternavn:
Trugelssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
11
Fødested:
-
Oppholdssted:
Hieme

ID pc00000000612271

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Amundssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
51
Fødested:
-
Oppholdssted:
Klocker Haver ingen Degne boelig

ID pc00000000612272

Fornavn:
Amund
Etternavn:
Anderssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
13
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612273

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Anderssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
11
Fødested:
-
Oppholdssted:
Hieme

ID pc00000000612274

Fornavn:
Hans
Etternavn:
Lukassen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
34
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612275

Fornavn:
Endvald
Etternavn:
Biørnssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
29
Fødested:
-
Oppholdssted:
Skipper

ID pc00000000612276

Fornavn:
Kirstj
Etternavn:
Larsdaatter
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
-
Fødested:
-
Oppholdssted:
Encken

ID pc00000000612277

Fornavn:
Lars
Etternavn:
Tordssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
31
Fødested:
-
Oppholdssted:
Seyler fra Sandefiord

ID pc00000000612278

Fornavn:
Svend
Etternavn:
Tordssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
28
Fødested:
-
Oppholdssted:
Farer ligeledis

ID pc00000000612279

Fornavn:
Karl
Etternavn:
Torssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
23
Fødested:
-
Oppholdssted:
Fared uden lands

ID pc00000000612280

Fornavn:
Christopher
Etternavn:
Tordssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
21
Fødested:
-
Oppholdssted:
Fared i 7 aar uden lands

ID pc00000000612281

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Nielssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
60
Fødested:
-
Oppholdssted:
Skomager

ID pc00000000612282

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Anderssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
22
Fødested:
-
Oppholdssted:
Farer fra Sandefiord

ID pc00000000612283

Fornavn:
Niels
Etternavn:
Bentzøn
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
38
Fødested:
-
Oppholdssted:
Skollemester

ID pc00000000612284

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Anderssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
46
Fødested:
-
Oppholdssted:
Baadsmand. Seyler fra ditto Sandefiord

ID pc00000000612285

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Olssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
8
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612286

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Olssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
6
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612287

Fornavn:
Matis
Etternavn:
Olssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
4
Fødested:
-
Oppholdssted:
Hieme

ID pc00000000612288

Fornavn:
Jackob
Etternavn:
Gunderssen
Stilling/stand og vilkår:
Inderste
Alder:
68
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612289

Fornavn:
Matis
Etternavn:
Hanssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
32
Fødested:
-
Oppholdssted:
Baadsmand

ID pc00000000612290

Fornavn:
Chatrine
Etternavn:
Evensdaatter
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
-
Fødested:
-
Oppholdssted:
Encken

ID pc00000000612291

Fornavn:
Ernst
Etternavn:
Christenss.
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
16
Fødested:
-
Oppholdssted:
Farer fra Christiansand

ID pc00000000612292

Fornavn:
Lars
Etternavn:
Christenssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
9
Fødested:
-
Oppholdssted:
Hieme

ID pc00000000612293

Fornavn:
Christen
Etternavn:
Hanssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
60
Fødested:
-
Oppholdssted:
Smed

ID pc00000000612294

Fornavn:
Anders
Etternavn:
Christenssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
19
Fødested:
-
Oppholdssted:
-

ID pc00000000612295

Fornavn:
Ellef
Etternavn:
Christenssen
Stilling/stand og vilkår:
Sønner
Alder:
15
Fødested:
-
Oppholdssted:
Begge hieme

ID pc00000000612296

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Anderssen
Stilling/stand og vilkår:
Strandsidder
Alder:
48
Fødested:
-
Oppholdssted:
Vefver

Gård:
Sandefiord
Gårdskategori:
Strandhuus
Gårdsskyld:
-
Konstruert adresse:
-
Skipreide/Tinglag/Fjerding:
Sandeherit
Sokn:
Sandefiord
Prestegjeld:
-
Fogderi:
-
Distrikt:
Laurvigen
Antall personer i huset:
-
Merknader:
-
Tellingssted:
-
År:
1701
Dato:
-
Side:
103
Løpenr:
-
Merknad om husmenn og sager:
-

Kildeinformasjon:

Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark, Vestfold
Kommune (1947):
Andebu, Brunlanes, Hedrum, Larvik, Nord-Odal, Sandar, Sandefjord, Stavern, Sør-Odal, Tjølling, Tjøme
Geografisk område:
Larvik grevsk.
Solør, Odal og Østerdal fogd.
Startår:
1701
Sluttår:
1701

Gård:

Sandefiord

Konstruert adresse:
-
Sokn:
Sandefiord
Skipreide/Tinglag/Fjerding:
Sandeherit
Prestegjeld:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter