Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Kommunal folketelling 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad

Oppdatert 2017-11-13

I 1905 ble det i følge folkeregisterloven gitt adgang til at kommunene kunne opprette egne register over sine innbyggere og å holde årlige folketellinger. Trondhjem kommune hadde imidlertid utført folketellinger før denne tid. Ved tellingen i 1891 hadde byen 25.065 innbyggere. Ved folketellingen i 1901 var antall innbyggere i Trondhjem forøket med hele 31% til 38.156. Den store økningen var hovedsakelig grunnet byutvidelsen i 1893, da bl.a Lademoen og deler av Byåsen ble innlemmet i byen. Disse områdene hadde tidligere tilhørt Strinda kommune. I 1903 var innbyggertallet 39.132, og i 1904 passerte innbyggertallet 40.000. Det var også tellinger i 1906, 1908, 1912, og i 1914 viste tellingen at det nå bodde 49.579 personer i Trondhjem. Materiale fra tellingene er imidlertid ikke bevart før tellingen i 1916. Fra 1916 av har vi bevart nesten alle de årlige folketellingene i Trondheim fram til kommunesammenslåingen i 1964. Den 1 Januar 1965 ble folkeregistrene statlige, og med dette opphørte de kommunale folketellingene.
Arkivet etter det kommunale folkeregisterets tellinger i Trondheim befinner seg hos Trondheim Byarkiv.

Registreringen av Trondhjems kommunale folketelling for 1925 har vært et samarbeidsprosjekt mellom DIS-Norges lokalavdeling i Sør-Trøndelag og Trondheim Byarkiv.

Prosjektleder for registreringen har vært Finn Karlsen fra DIS, mens tilrettelegging fra Trondheim Byarkiv har vært ved Morten Johansen og Sindre Aarsbog.

Registrantene fra DIS, som har jobbet med prosjektet er:
Målfrid Aalberg, Svein Tore Dahl, Odd Ellevseth, Ketil Figenschou, Finn Guttvik, Hans K. Haugen, Tobias Hustoft, Paul Haakonsen, Finn Karlsen, Knut Lein, Jostein Mediaa, Kjell Myhr, Kjell Nervik, Iris Nordvik, Eiliv Ranum, Sverre Solem, Oskar Tegnander, Odd Willmann, Steinar Kåre Wærdahl, Johan Olsen og Agnes Mediaa.

Kilder:
Trondhjems kommunale forhandlinger
Trondhjems kommunale folketelling 1925
Mykland & Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – Kommunene (Universitetsforlaget 1987)

FORKLARINGSTEKST TIL SØK I DATABASEN

Foruten de mer innlysende søkefunksjonene på bl.a. navn, erhverv, fødselsår og fødested er det i TKFT 1925 mange andre søkemuligheter som kan gi spennende tilleggsinformasjon om personer, husholdninger og eiendommer. Dette åpner for en større forståelse av ikke bare husholdningenes sosiale kontekst, men også bygårder og bydelers bakgrunn. Tilleggsinformasjonen også interessant med tanke på eiendomshistorie; kanskje da særskilt i forhold til datidens utleiepriser og ”eiendomsbaroner”.

Her er en kort forklaring til de fleste rubrikkene:

Sogn: Oppgir hvilket kirkesogn eiendommen tilhører.
Gate: Eiendommens gatenavn.
Nr: Eiendommens husnummer i gaten.
Eier: Navn på eier av eiendommen.
Eiers bosted: Dersom eier ikke bor på eiendommen er adressen angitt her.
Husholdningsnr: Innenfor hver enkelt eiendom kunne det være flere husholdninger, og hver husholdning hadde sin egne liste.
Bakgård: Dersom husholdningen bodde i en bakgård, er dette angitt med bokstaven ”B”.
Etasje: Her oppgis hvilken etasje husholdningen bodde i.
Beboelsesrom: Rubrikken angir antall rom foruten kjøkken og bad.
Kjøkken: Dersom husholdningen disponerte kjøkken er dette angitt. Mange husholdninger delte kjøkken med andre husholdninger; dette er i tilfelle angitt med betegnelsen ”delt”.
Bad: Dersom husholdningen disponerte bad er dette angitt. Mange husholdninger delte bad med andre husholdninger; dette er i tilfelle angitt med betegnelsen ”delt”.
Husleie: Her er oppgitt månedlig husleie såfremt ikke annet er oppgitt.
Slettet: Dersom personen er overstrøket i listene, er det satt x her.
Sivilstand: Her står g for gift, u for ugift, og e for enke eller enkemann.
Skole: For skolebarn er det her oppgitt hvilken skole barnet gikk på.

Trondheim kommune, 3. Februar 2009