TRKO/A-1610: Trondheim kommune. Folkeregisteret

F: Kommunale folketellinger 1862-1947

Fi: Kommunale folketellinger 1925

Arkivreferanse: TRKO/A-1610/F/Fi
KildeID: 63300

Kommunal folketelling 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Transkriberingsgrunnlag:
Original

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Trondheim byarkiv

Transkribert av:
Frivillige i DIS-Sør-Trøndelag
Transkribert når:
2007-2009
Først publisert:
2009-02-02
Sist publisert:
2013-06-25