Om transkripsjonen

Innflyttede svensker til Østfold 1812-1920

Oppdatert 2018-02-08

Til grunn for arbeidet ligger innflyttingslistene i alle Østfolds kirkebøker fra ca.1812 og fram til ca.1910. En skal være oppmerksom på at etter 1895 ble det ganske sparsomt med innflyttingslister i kirkebøkene. Kilden er nok ikke er fullstendig, da mange innvandrere ikke meldte innflytting. Vi har også tatt med innvandrere fra andre land enn Sverige, men disse er få.

Standard 4G ligger til grunn for koding av informasjon. Les mer om registreringen her Noe av informasjonen er bearbeidet ved registreringen, f. eks. der det står ”Ledig til ekteskap” i originalkilden, er dette omgjort til U (ugift) i feltet for sivilstand i databasen. Når det gjelder yrkesbenevnelser så er disse normalisert. Yrker som ikke finnes lenger er registrert slik de står oppført i kilden.

Databasen inneholder ca. 27.142 poster og er registrert av Østfold historielags (ØH) medlemmer – dvs medlemmer av de lokale historielag i Østfold. Kilderegistreringskomiteen i ØH så tidlig behovet for å opprette en egen komite til å organisere registreringen av innvandrede svensker til Norge, og det ble så opprettet en ”Svenskeinnvandringskomite” – denne etablerte /koordinerte registreringen ut i lokallaga, som igjen foresto selve registreringen. Vår oppfordring er: Gå alltid til originalkilden for å sjekke at opplysningene du finner er riktige. for Kilderegistreringskomiteen i Østfold historielag Marius Hellerud(medl.), Anne Marie Sandhaug (medl.), Jan Erik Eriksen(konsulent)