Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.
KildeID: 100653

Innflyttede svensker til Østfold 1812-1920

Geografi

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Aremark, Askim, Berg, Borge, Degernes, Eidsberg, Fredrikstad, Glemmen, Halden, Hobøl, Hvaler, Idd, Kråkerøy, Moss, Mysen, Onsøy, Rakkestad, Rolvsøy, Rygge, Rødenes, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Skjeberg, Spydeberg, Torsnes, Trøgstad, Tune, Varteig, Våler, Øymark
Geografisk område:
Smålenene amt

Emneknagger

Personopplysninger
Transkriberingsgrunnlag:
MsExcel

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Østfold historielag

Transkribert av:
Medlemmer av de lokale historielag i Østfold.
Transkribert når:
2000
Først publisert:
2000-01-01
Sist publisert:
2015-12-22
Merknader (transkripsjon):
Databasen inneholder ca. 27.142 poster og er registrert av Østfold historielags (ØH) medlemmer – dvs medlemmer av de lokale historielag i Østfold. Kilderegistreringskomiteen i ØH så tidlig behovet for å opprette en egen komite til å organisere registreringen av innvandrede svensker til Norge, og det ble så opprettet en ”Svenskeinnvandringskomite” – denne etablerte /koordinerte registreringen ut i lokallaga, som igjen foresto selve registreringen. Til grunn for arbeidet ligger innflyttingslistene i alle Østfolds kirkebøker fra ca.1812 og fram til ca.1910. En skal være oppmerksom på at etter 1895 ble det ganske sparsomt med innflyttingslister i kirkebøkene. Kilden er nok ikke er fullstendig, da mange innvandrere ikke meldte innflytting. Vi har også tatt med innvandrere fra andre land enn Sverige, men disse er få. Standard 4G ligger til grunn for koding av informasjon. [Les mer om registreringen her](http://gda.arkivverket.no/DaDoc/ostfold_reg.pdf) Noe av informasjonen er bearbeidet ved registreringen, f. eks. der det står ”Ledig til ekteskap” i originalkilden, er dette omgjort til U (ugift) i feltet for sivilstand i databasen. Når det gjelder yrkesbenevnelser så er disses normalisert. Yrker som ikke finnes lenger er registrert slik de står oppført i kilden. Vår oppfordring er: Gå alltid til originalkilden for å sjekke at opplysningene du finner er riktige. for Kilderegistreringskomiteen i Østfold historielag Marius Hellerud(medl.), Anne Marie Sandhaug (medl.), Jan Erik Eriksen(konsulent)