Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Dødsfall i Eidsvoll sorenskriverembete 1815-1865

Oppdatert 2017-11-13

DØDE I EIDSVOLL

1 8 1 5 -1 8 6 5

ved
OTTO NORDHEIM

FORORD:

At de dødsanmeldelsene som er gjengitt her kom for dagen, skyldes en tanke som slo ned i meg en gang i begynnelsen av 1942. Alle dødsfall skal på landet meldes til lensmannen, som igjen sender dødsanmeldelsene til sorenskriveren. Mon det skulle finnes riktig gamle lister hos sorenskriveren her, kom jeg til tenke på. Jeg spurte daværende sorenskriver Ingvald Falch om dette, og han lovte å undersøke om det skulle være noen i arkivet. Noe seinere kunne han opplyse at det virkelig fantes gamle lister der, lister som gikk helt tilbake til 1815.

Under den såkalte brenselsferien i 1942 fikk jeg så utlånt dødsanmeldelseslistene og skrev dem av på min gamle skrivemaskin. Jeg stoppet ved året 1865 - av to grunner. For det ene har vi den viktige folketellingen dette året, og for det andre finnes det i Statsarkivet klokkerbøker som går tilbake til 1861, altså litt lenger enn de
bevarte kirkebøker. Det var altså ikke nødvendig å gå lenger. Av de to gjennomslag fikk Statsarkivet det ene og sokneprestens kontor det andre.

Under arbeidet med, gårdshistorien i Eidsvoll Bygds Historie om disse dødsanneldelsene ofte til stor nytte. Takket være dem kunne en skaffe sikre data om dødsår og alder for personer i dette tidsrommet.

Forat flest mulig av dem som driver med slektsgransking skal fa nytte av disse listene, har Eidsvoll kommune velvilligst mangfoldigjort en del eksemplarer. Jeg takker hjertelig for det.

Eidsvoll i september 1974.
Otto Nordheim

Short description in English:

The database of 5700 deaths in Eidsvoll 1815 to 1865, is the 240 pages of dead persons from the source made by Otto Nordheim: "Deaths in Eidsvoll 1815 to 1865". The church and farm burned down in 1877 and all the books from 1681 and later, were destroyed, so it is important to compile other sources.
KROA, KildeRegistrering Oslo/Akershus (The source registration project for Oslo and Akershus)
DIS Oslo/Akershus (Computers in genealogy association, Oslo/Akerhus branch)

Copyright for web, cd and electronic publication KROA, DIS-Oslo/Akershus. 1997.
kroa@oa.disnorge.no
www.kroa.net