Dødsfall i Eidsvoll sorenskriverembete 1815-1865

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Eidsvoll
Søkbar for:
1815-1865
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1942 og 1997
Transkribert av:
Otto Nordheim, KROA (KildeRegistrering Oslo/Akershus) og DIS Oslo/Akershus
Korrekturlest av:
Først publisert:
2000-09-25
Sist publisert:
2017-08-25
Merknader: