KildeID: 100054

Dødsfall i Eidsvoll sorenskriverembete 1815-1865

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Eidsvoll
Periode (liste):
1815-1865
Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Slekt og Data Oslo/Akershus-KROA

Transkribert av:
Otto Nordheim, KROA (KildeRegistrering Oslo/Akershus) og DIS Oslo/Akershus
Transkribert når:
1942 og 1997
Først publisert:
2000-09-25
Sist publisert:
2017-08-25