Dødsfall: 2000

Person: Sissel Keyn Lodding

Førenamn:
Sissel Keyn
Etternamn:
Lodding
Kjønn:
k
Stilling/stand:
-
Dødsdato:
2000-02-26
Dødsstad:
-
Dødsårsak:
-
Fødestad:
-
Fødselsdato:
10-08
Fødselsår:
1949
Alder:
-
Bustad:
-
Postnummer:
0353
Arving:
-
Rolle:
avdød

Id:
fa00000000379800
Løpenummer:
-
Meldt:
-
År:
2000
Stad:
-
Embete:
Oslo skifterett og byskriverembete
Protokollreferanse:
-
Side:
-
Skiftekategori:
-
Merknadar:
-
Skifteregistreringsdato:
-

Kjeldeinformasjon:

Dødsfall i Noreg (1947) 1995-april 2001

Gå til kjelde

Fylke:
Hele Norge
Startår:
1947
Sluttår:
2001

Dødsfall:

2000

Id:
fa00000000379800
Løpenummer:
-
Meldt:
-
År:
2000
Stad:
-
Embete:
Oslo skifterett og byskriverembete

Rapportar