Om transkripsjonen

Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1884-1910 (1301M2)

Døde og gravlagde 1884-1910

Oppdatert 2017-11-13

Gravlagde i Bergen 1881-1911

Denne databasen vil vokse etterhvert. Foreløpig er gravlagte fra Sandvikskirken (SK), Nykirken (NK), Korskirken (KK) Stiftelsespresten (SP), Domkirken (DK), Johanneskirken (JK), Centralkirken (CE), Første Metodistkirke (ME) Katolsk Apostoliske (KA) og St. Paul kirke (PA) tatt med.

De dekker årene 1881-1911* på denne måten:

SK 1881-1911 (to stykker døde i 1880, men ble begravet i 1881)
NK 1882-1911
KK 1884-1911
SP 1887-1911 (to stykker døde i 1911, men ble begravet i 1912)
DK 1881-1911
JK 1885-1911
CE 1890-1911
ME 1885-1911
KA 1885-1911
PA 1865, 1871-1876, 1892-1912

*For St. Paul er det også tatt med årene forut for 1881.

I påvente av mer informasjon om materialet kan en lese om kirkebøker.

ASC, 27.9.1999