Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Gran prestegjeld, Tingelstad sokn 1889-1899 (0534P)

Fødde og døypte 1889-1899

Oppdatert 2017-11-13

Døpte i Tingelstad sokn i Gran prestegjeld 1889-1899

Gran prestegjeld har eksistert helt siden før reformasjonen. Prestegjeldet besto fram til 1897 av tre sokn: Gran, Brandbu og Tingelstad. Denne databasen over døpte dekker kun Tingelstad sokn. Den er basert på kirkebok nr. 18 for Gran, og inneholder 809 dåpsinnførsler.

Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2002 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrokort og mikrofilm av kirkeboka. Under korrekturlesingen er det kun brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G.

Registreringen er utført av: Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak

  1. korrektur er utført av: Anders Gjefsen og Karlo Engely
  2. korrektur er utført av: Harald Hvattum

Etter ønske fra GDS-Hadeland legges datamaterialet ut for søking i Digitalarkivet i tråd med en overenskomst basert på samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren. Mer informasjon kan finnes på DIS-Norges kilderegistreringssider.

Mikrofilmkopier kan bestilles ved Riksarkivet.