Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Gran prestegjeld, Tingelstad sokn 1889-1899 (0534P)

Ektevigde 1889-1899

Oppdatert 2017-11-13

Gran prestegjeld har eksistert helt siden før reformasjonen. Prestegjeldet besto fram til 1897 av tre sokn: Gran, Brandbu og Tingelstad. Denne databasen over viede dekker kun Tingelstad sokn. Den er basert på kirkebok nr. 18 for Gran, og inneholder 173 vielser.

Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2011 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrofilm av kirkeboka. Også under korrekturlesingen er det brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Før utleggingen på Digitalarkivet er databasen konvertert til standarden Kyrre ved hjelp av programmet Augustus

Registreringen er utført av folk på arbeidsmarkedstiltak

  1. korrektur er utført av: Anders Gjefsen
  2. korrektur er utført av: Frank Stenslie

Etter ønske fra GDS-Hadeland legges datamaterialet ut for søking i Digitalarkivet i tråd med en overenskomst basert på samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren. Mer informasjon kan finnes på DIS-Norges kilderegistreringssider.

Mikrofilmkopier kan bestilles ved Riksarkivet.Kirkeboken er tilgjengelig i skannet versjon hos Digitalarkivet.

GDS-Hadeland, oktober 2011