Kongsberg magistrat

SAKO/A-848

F: Brannkasser

Fd: Branntakstprotokoller

L0001: Branntakstprotokoll

Branntakstprotokoll 1787 for Kongsberg

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Kongsberg
Geografisk område:
Kongsberg komm.

Merknadar

Opplysningene er hentet fra Kongsberg Magistrat, branntakstprotokoll nr. 1

Søkbar for:
1787
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2008
Transkribert av:
Else B. Rustad
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Først publisert:
2008-10
Sist publisert:
2013-11-26
Merknadar:
Opplysningene er hentet fra Kongsberg Magistrat, branntakstprotokoll nr. 1. Basen inneholder 1563 poster. Registreringer i forbindelse med taksasjon foretatt i tidsrommet 29. oktober- 23. november 1787. Protokollen er uten sidetall. I merknadsrubrikkene står bl.a. eventuelle endringer i gatenavn/adresser. Dersom et husnummer hørte til i en annen gate i 1777 (enn den adressen som er oppført i 1787) vil denne gamle gateadressen finnes i merknadsfeltet. Om det ved en adresse i 1787 ikke står noe annet gatenavn i merknadsrubrikken, betyr det at gatenavnet ikke var blitt endret fra 1777 til 1787. Basen inneholder 1563 poster, og disse omfatter alle husnummer i selve byen, i tillegg til husnummer i bebyggelsen som ligger "i Yderkandten af Berg-Staden", dvs. utkanten av daværende bykjerne. Nummerrekkefølgen startet også for disse husenes vedkommende på 1, slik at man ved f.eks. å søke på husnummer, vil kunne finne to forekomster av samme nummer (men med forskjellig gate-/stedsangivelse) Det som ble betegnet som utkanten av byen, var husnummer som lå til følgende adresser: Wiungsdahlen, Trollerudmoen, Christians Stoll, Kjennerud-Grennen, Kampenhoug, Hyttebakkene, Jondahls-Grennen, Stengelsrud-Grennen, Bæver-Grennen, Hogsted, Finnebraaten, Gomsrud-Grennen, Langekjend-Grennen og Fjerdingstad-Grennen