Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
foto: Helge Mikalsen/VG/NTB

Nå kan du lese regjeringsforhandlinger på Digitalarkivet

Protokoller og referater fra regjeringsforhandlingene i 1971, 1981, 1983, 1989, 1997, 2001 og 2005 er nå tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. Protokollene og referatene bys frem i sin rå og uraffinerte form. Leseren kan selv gjøre seg kjent med innholdet i kildene uten at dette er bearbeidet av andre.

Partiene som deltok i de ulike forhandlingene om å danne regjering, førte alltid referater og protokoller, og disse er avlevert til Riksarkivet. Med tillatelse fra partiene har vi digitalisert arkivmaterialet og gjort det tilgjengelig for alle som ønsker å lese.

I Norge har vi hatt mange koalisjonsregjeringer. Det var regjeringsdannelser med flere partier under unionen med Sverige, og da Christian Michelsen dannet sin første regjering i 1905 var også den sammensatt av flere partier. Den koalisjonsregjeringen som har eksistert kortest tid er John Lyngs regjering fra 1963. Den falt på tiltredelseserklæringen etter kun 28 dager. I andre enden finner vi Jens Stoltenbergs andre regjering, som satt fra 2005 til 2013. Koalisjonsregjeringer har vært dannet av partier på begge de politiske fløyene, og ofte også med partier fra sentrum. Det har vært både flertalls- og mindretallsregjeringer.

De digitaliserte referatene og protokollene er ikke bare fra regjeringer som det ble noe av, de er også fra regjeringsforhandlinger som ikke førte frem til regjeringsdannelse.

Forhandlingsprotokollene og referatene er bevart i Riksarkivet som ulike privatarkiver. Disse er ikke å anse som offentlige skapte arkiver fordi arkivmaterialet er skapt av de involverte partiene, som er private organisasjoner.

Gå til de digitaliserte regjeringsforhandlingene

Les mer om regjeringsforhandlinger hos Arkivverket.