Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Kom i gang med slektsgransking

I Digitalarkivet finner du kilder som er viktige for alle som vil drive slektsgransking. Les om hvordan du kan komme igang, og hvilke kilder som er helt sentrale.

Publisert: 2017-02-20

Fire kvinner står ved bord, snakker sammen og ser på ting på bordet. Foto.
Husmorkurs på Elingaard. NÅ nr. 23, 1954. Foto: Ragge Strand. Riksarkivets fotosamling. Bildet er beskåret.

Det første du må gjøre er å samle inn informasjon om det eller de personene du vil finne ut mer om.

Hva het de, når var de født og hvor bodde de?

Det er ikke sikkert du vet dette selv, men snakk med slekt, se gjennom gamle bilder og dokumenter, og notér hva du finner.

Les mer om slektsgransking generelt her: Starte med slektsgransking

Innbundne protokoller. Illustrasjon for å vise hvordan kirkebøker ser ut.
Kirkebøker fra Ulvik, på hyllen i magasin ved Statsarkivet i Bergen. Foto: Tone Merete Bruvik

Informasjonen du samler inn må kontrolleres mot de historiske kildene, og i disse kan du finne ut mer.

Vær kildekritisk. Med det mener vi at du må vurdere om opplysningene kommer fra en troverdig kilde, og vurder kildene mot hverandre. Bygdebøker kan være til stor hjelp, og i tillegg finnes det mange slektssider på Internett, men det er fort gjort å trekke feile konklusjoner og blande sammen personer. Undersøk alltid selv om informasjonen stemmer i de skriflige historiske kildene.

For norske forhold vil du finne de mest bruke skriftlige historiske kildene i Digitalarkivet. For slektsgranskere er dette kirkebøker, folketellinger, men også kilder som arveskifter og skatteregnskaper er viktige.

Les mer om kildene i Digitalarkivet her: Utforsk digitalisert arkivmateriale

Skjermdump fra søk etter Fridtjof Nansen i DIgitalarkivet.
Eksempel på søk med treffliste.

Du kan søke etter personer eller steder i søkeboksen på forsiden av Digitalarkivet. Søk f.eks. etter Fridtjof Nansen:

Treffliste for Fridtjof Nansen

Trefflisten vil vise de første treffene i kildene som er tilgjengelig i Digitalarkivet. Ikke alle treff er samme person, og du vil se at skrivemåte av navn kan variere. Klikk i trefflisten for å se nærmere på treffet og kilden det er fra.

Du kan også prøve å søke etter Sofie Matilde Nilsen, da vil du se at treffene viser helt ulike personer, den første er beste treff med hele navnet slik, mens de andre er delvise treff.

Du kan også skrive Fridtjof Nansen 1861, da vil de første treffene alle være tilknyttet året 1861 i tillegg til navnet.

Vi har også avansert søk, der kan du avgrense på geografi, periode og mye mer: Avansert søk

TIPS! Start med å søke etter personer du vet levde ca. 1900 - 1910. Vi har folketellinger fra både 1900 og 1910 tilgjengelig, her vil du finne nesten alle som da levde i Norge.

Avskrifter av kilder i Digitalarkivet skal være kildetro. Med det mener vi at vi gjør dem tilgjengelig slik de er. Vi retter ikke skrivefeil i kildene, vi prøver ikke å normalisere skrivemåter av personnavn eller stedsnavn, vi retter ikke fødselsår i folketellinger som avviker fra hva du vil finne for samme person i kirkebokens dåpsprotokoll. Vi retter ikke kildene i forhold til hverandre.

Dette gjør det utfordrende å finne frem, men kildene fremtrer slik de er med sine feil og mangler. Hvis vi hadde prøvd å rette dem, så ville vi veldig ofte bare tilført nye feil, og endringene som skjer i f. eks. navnebruk ville forsvinne. Det er du som bruker kildene som må vurdere hva som er "riktig".

Kilden gir et øyeblikksbilde av et forhold, og det er aldri det komplette bildet. Det å lage den store fortellingen om din slekt er nettopp slektsgranskerens oppgave, og kildene skal alle gi sitt bidrag.

I Digitalarkivet vil du finne mange av kildene du trenger for å finne informasjon om personer som har oppholdt seg i Norge i perioden ca. 1650 til ca. 1930. Vi har informasjon om personer før og etter denne perioden, men før 1650 finnes det ikke så mange kilder tilgjengelig. Etter 1930 har vi få kilder tilgjengelig på grunn av personvernhensyn.

Perioden 1801 til 1910 er best dekket, i og med at vi har landsomfattende folketellinger tilgjengelig for denne perioden.

Tips om andre slektshistoriske steder

Eksempel på slektsgransking