Foto: Tone Merete Bruvik, 2019

Veiledning: Metadataredigering

Metadataredigering er et verktøy for å registrere og redigere metadata om de digitaliserte arkivenhetene. Metadataene brukes i Digitalarkivets søk og visninger.

Arkivverket arbeider med veiledningene fram mot lansering 17. september.

Digitalarkivets søk og visninger er avhengig av gode metadata for å fungere optimalt. Kataloginformasjon som hentes automatisk fra Arkivportalen, er sentrale metadata, men kataloginformasjonen er ikke tilstrekkelig i alle sammenhenger. Derfor må supplerende metadata registreres i Metadataredigering, og enkelte felt er obligatoriske å fylle ut før publisering. For digitalisert arkivmateriale som ikke finnes i Arkivportalen, er det desto viktigere å legge inn metadata i Metadataredigering.

Kildesøk og arbeidslister

Video kommer.

hovedsiden i Metadataredigering finner man forhåndsdefinerte arbeidslister og kildesøk. Ei arbeidsliste er ei liste over kilder (arkivenheter) hvor det foreligger et behov for å redigere metadataene. Egendefinerte arbeidslister er opprettet av en koordinator, som har gitt én eller flere operatører tilgang til å jobbe med dem. I tillegg er det arbeidslister fra Arkivdigitalisering, som blir automatisk generert når en ny jobb opprettes i Arkivdigitalisering. På samme måte som med egendefinerte arbeidslister, er det en koordinator som må gi operatørene tilgang til å jobbe med arbeidslistene fra Arkivdigitalisering. En kilde (arkivenhet) kan inngå i flere arbeidslister.

Med kildesøket kan man søke fram kilder og opprette ad hoc arbeidslister for umiddelbare behov.