Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Viser håndskrevet oppslag i protokoll, med overskriftene Debit  og Kredit på hver sin side
Fogderegnskap for Idd og Marker fogder i 1689 (RA/EA-4092/R01/L0008).

Skattelister og regnskaper - Fulltekstavskrifter

Omfatter skattelister og regnskaper som finnes som fulltekstavskrifter i form av HTML- eller PDF-filer.

Leidangskatten 1599-1600 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1621-1622 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1622-1623 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1625-1626 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christiansen

Leidangskatten 1626-1627 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1628-1629 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1630-1631 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1631-1632 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1632-1633 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1634-1635 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1635-1636 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1636-1637 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1637-1638 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1639-1640 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1641 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Leidangskatten 1642-1643 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Liste over sagene i 0806 Skien 1688 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Skattemanntall 1633 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Skattemanntall 1675 for familie og landehjelp for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Krigsstyrskatten 1676 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Byskatten 1678 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Krigsstyrskatten 1678 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatt 1678 for 0806 Skien, landehjelp Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatt 1678 for 0806 Skien, smørskatten Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatt 1679 for 0806 Skien, landehjelp Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatt 1680 for 0806 Skien, prinsessestyr Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Skatteliste 1681 for 0806 Skien, folkeskatten Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Skatteliste 1682 for 0806 Skien, folkeskatten Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Krigsstyrskatten 1683 for 0806 Skien, 0805 Porsgrunn og 0814 Bamble Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Koppskatt 1683 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Koppskatt 1684 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Koppskatt 1685 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Koppskatt 1690 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Fortifikasjonsskatt 1691 for 0806 Skien, 0805 Porsgrunn og 0804 Brevik Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Skattemanntall 1694 for 0103 Fredrikstad, tomteskatt Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Skattemanntall 1714 for 0903 Arendal og 0901 Østre Risør, krigsstyrskatt Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Ovenformynderrulle for 1301 Bergen av 1703 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Skattemanntal 1712 for 1301 Bergen, krigsstyr Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Skattemanntall 1712 for 1301 Bergen, tillegg med til- og avgangslister, krigsstyr Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Skattemanntall 1713 for 1301 Bergen, unntatt geistlige og Kontoret, krigsstyr Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Ovenformynderrulle for 1301 Bergen av 1714 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Skattemanntall 1715 for geistligheten i 1301 Bergen, krigsstyr Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Skattemanntall 1715 for 1301 Bergen, unntatt geistlige og Kontoret, krigsstyr Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Taksering for krigsstyrskatt 1717 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Taksering for krigsstyrskatt 1718 Bidragsyter/rettighetshaver: Tore H. Vigerust

Brannstyrskatten 1730 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Skatteliste 1743 for 0806 Skien, 0805 Porsgrunn, 0804 Brevik og 0802 Langesund Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatt 1772 for 0806 Skien, 0805 Porsgrunn, 0802 Langesund, 0804 Brevik Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatt 1804 for vekter for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Eiendomstaksering 1767 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Luksusskatt på kjøretøy 1930-1932 i Helgeland politidistrikt, søknader om fritakelse Bidragsyter/rettighetshaver: Andreas Martinsen de Nordenstjerne

Sakefallsregister for Gjerpen fogderi 1610-1664 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Sakefall, jordleie og andre regnskapsposter fra Numedal, Sandsvær og Lardal 1607-1628 Bidragsyter/rettighetshaver: Odd Arne Helleberg

Rådstueprotokoll nr 4 for Skien: kirkeregnskap 1783 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Regnskap Skien kirke 1730 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Regnskap Skien kirke 1754 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Brannoppgjør 1778 for 0806 Skien Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Kollektmottakere etter brannen i Skien 1768 Bidragsyter/rettighetshaver: Jan Christensen

Ekstraskatten 1762-1763, Surendals prestegjeld, Rindal sogn Bidragsyter/rettighetshaver: Tor Ålbu. Skannet utgave: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R56/L3841: Ekstraskatten Nordmøre, 1762-1763, s. 118

Begravelser ved Trefoldighetskirken Kristiansand 1648-1653, fra kirkeregnskapet Bidragsyter/rettighetshaver: Torleif Odland. Publisert 28.03.2019

Kornpriser

Dette omfatter 4 sammenstilling av kornpriser laget av John Herstad. Publisert første gang før 2011, lagt ut her 25.11.2019. Dette er statistikk som ble laget forbindelse med hans bok "I hetstatens grep – Kornmonopolet 1735-88", utgitt 2000.

PS! Det mangler en dokumentasjonsfil som skal hete "/herstad/kapittel.html", denne er ikke kommet over.

Kornpriser i Akershus 1684-1813 XML tekst-fil

Kornpriser i Kristiansand stiftamt 1684-1813 XML tekst-fil

Kornpriser i Bergen stiftamt 1684-1813 XML tekst-fil, se også dokumentasjon til denne: pr12001684.htm

Kornpriser i Trondheim stiftamt 1684-1813 XML tekst-fil