soldater på Slottsplassen i Oslo
foto: Germanske SS Norge paradere på Slottsplassen. NTBs krigsarkiv

Enklere å bruke landssvikarkivet

Nå er det enklere å søke og få tilgang til saker i landssvikarkivet. Du kan nå søke etter personer, finne saker og be om tilgang til en sak i Digitalarkivet. Fortløpende gjøres flere saker tilgjengelige i Digitalarkivet.

Her finner du landssviksaker

  • Du kan søke på personnavn i Digitalarkivets register over landssviksaker
  • Du finner digitaliserte landssviksaker, som enten er åpne for innsyn, eller saker hvor du kan søke innsyn i, under Landssviksaker i skanna dokumenter.
  • Mange saker er fremdeles enda bare tilgjengelige på Arkivverkets lesesal i Oslo, og må bestilles for å lese. Vi digitaliserer fortløpende, så stadig flere saker blir tilgjengelige i Digitalarkivet.

Slik får du tilgang til digitaliserte landssviksaker

  • Logg inn på din brukerkonto. For å kunne lese en sak fra landssvikarkivet i Digitalarkivet, må du ha en brukerkonto og være logget inn på denne.
  • Finn saken du vil lese. I oversikten over Landssviksaker søker du etter sakene du ønsker å lese.
    Åpent tilgjengelige saker som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger er merket med “Få tilgang”. Når du klikker på denne, kommer du inn på saken. Kun enkelte saker er åpent tilgjengelig.
  • Søk om innsyn. Du må be om innsyn i de fleste landssviksakene, ettersom de kan inneholde personsensitive opplysninger. Saker som ikke er åpent tilgjengelige i Digitalarkivet, er merket med «Søk om innsyn».

En mer utfyllende beskrivelse av hvordan du kan få tilgang til saker i Landssvikarkivet finner du på arkivverkets sider, og en kortere veiledning til landssviksakene på Digitalarkivet. Her kan du også lese mer om landssvikarkivet .

Begrenset tilgang

Du kan få tilgang til fem åpne saker om gangen, i en tidsperiode på sju dager. Forskere og andre som har arbeidsmessige behov for tilgang til større antall saker, kan få utvidet tilgang gjennom forskeravtaler.