foto: Armauer Hansen

Lepraarkivene i Digitalarkivet

For 150 år siden ble leprabasillen, årsaken til spedalskhet, oppdaget. Ved hjelp av verdens første nasjonale pasientregister ved leprasykehusene i Bergen og et mikroskop gikk doktor Armauer Hansen i gang med de første epidemiologiske undersøkelsene. Han oppdaget at spedalskhet var en smittsom bakterie, og ikke guds forbannelse.

Lepraarkivene i Bergen er i UNECOs program Verdens dokumentarv – «Memory of the World», og Norge har et spesielt ansvar for å informere om sykdommen og dens historie. Store deler av arkivene er nå tilgjengelige i Digitalarkivet. Her er en oversikt over en del av det som er lagt ut i Digitalarkivet.

Lepraarkivene i Bergen består av om lag 50 hyllemeter med arkivsaker, i tidsperioden fra 1688 til 1956. I tillegg er også Lepramuseet med i «Lepraarkivene i Bergen», og har samlinger av bilder, brev, dagbøker, dikt, trykksaker og gjenstander fra hospitalene i Bergen.

Armauer Hansens funn ble grunnlaget for å nærmest utrydde sykdommen i Norge, men i flere land er lepra fremdeles et folkehelseproblem. Verdens helseorganisasjons mål om å utrydde sykdommen er fremdeles ikke nådd, og det å spre kunnskap om behandling av sykdommen er fremdeles en aktuell problemstilling på verdensbasis. På verdensbasis er det mer enn 200.000 nye tilfeller i året, og fortsatt er det millioner av pasienter, spesielt i sør-øst Asia, Afrika og Sør-Amerika. Derfor er dokumentene og arkivene som grunnlag for mer kunnskap, fremdeles aktuelle.

Anbefaler denne artikkelen hos Universitetet i Bergen.