3 personer i vinterlandsskap
foto: Nordisk Film Distribusjon

Kampen om Narvik - Hitlers første nederlag

Slaget om Narvik var kamphandlingene som fant sted i Narvik og omegn etter den tyske invasjonen av Norge under andre verdenskrig.

April 1940: Den gryende krigen i Europa virker fjern for nordmennene, men verdens øyne er allerede rettet mot Narvik som skiper ut jernmalmen Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang. Natt til 9. april krenkes Norges nøytralitet og tyske soldater går i land. Bykommandanten overgir Narvik uten kamp, men ikke alle er villige til å legge ned våpnene. Et kompani på 200 norske soldater bløffer seg ut av byen og tar opp kampen.

Dette er bakteppe til den nye storfilmen "Kampen om Narvik", som har premiere på norske kinoer den 25. desember.

I filmen møter vi den unge korporalen Gunnar Tofte, som får sin ilddåp i kamp mot de profesjonelle, tyske alpejegerne i fjellene. I Narvik blir Royal Hotell, der hans kone Ingrid Tofte jobber som stuepike og tolk, tyskernes nye hovedkvarter. Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert.

bilde av en dame og en mann
foto: Eirik Linder Aspelund / Nordisk Film

Hva skjedde i den enkelte norske kommune våren 1940?

Hvordan merket man invasjonen og krigen? Det NS-styrte Innenriksdepartementet opprettet et Institutt for historisk forskning som skulle sikre kilder for ettertiden. Alle fylkesmenn og ordførere fikk i oppdrag å beskrive krigsbegivenhetene våren 1940 i sitt fylke og i sin kommune. Disse rapportene finnes for hele landet og er til sammen på mer enn 5.000 side. Disse rapportene er skannet og publisert på Digitalarkivet.

For Narvik sin del er rapporten på hele 50 sider.

"the first serious blow to Hitlers prestige by driving Germans completely out of Narvik"

I arkivet til Hæren for perioden 1940-1945 finnes det flere interessante dokumenter. Her kan man blant annet finne en hilsen fra "Imperial General staff" i London, hvor man takker for innsatsen i Narvik.

Bilder fra krigens herjinger i Narvik

Arkivverket har publisert en rekke bilder fra de første krigsukene i Narvik på Digitalarkivet. krigstidsfotografier fra Narvik.

Bilder fra kampene i Narvik.

Bilder av bombede hus.
foto: Krigstidsfoto fra Narvik og omegn. Bolaget, Narvik. Ruiner og ødeleggelse etter tysk bombing.

Mer om kampene i Narvik

På nettsidene til Store norske leksikon kan du leser mer om "slaget om Narvik".