Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
foto: Mer Film

Krigsseileren

Et storslått drama som forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

Den 23 september har filmen "Krigsseileren" premiere.

Vi følger sjømannen Alfred, gift med Cecilia og nybakt trebarnsfar fra Bergen. Når andre verdenskrig bryter ut er han og barndomskameraten Sigbjørn på jobb på et handelsskip midt ute i Atlanterhavet. De blir tvunget til å fortsette å seile i fronten av en krig de ikke har bedt om, i sivil og uten våpen. Hjemme i Bergen strever Cecilia med å klare seg og å ta vare på de tre barna i et okkupert land.

Alfred og Sigbjørn kjemper for å overleve i en nedadgående spiral av vold og død, hvor tyske ubåter når som helst kan angripe skipet som er lastet med materiell som er nødvendig for de alliertes krigsinnsats. Krigsseilerne har ett mål: Å overleve – for å komme hjem.

foto: Mer Film

Torpedonåler: Disse nålene ble gitt til sjøfolk som overlevde torpedering. Krigsseilere var daglig utsatt for risikoen for at skipet ble torpedert av tyske ubåter. Som en erkjennelse av hva de gjennomgikk i tjeneste for den norske handelsflåten, fikk de derfor en dekorasjon for henholdsvis én, to og tre torpederinger. Oversikt over utmerkelser finner du på Digitalarkivet.

Torpedonåler

Fotografen Ole Friele Backer har dokumentert krigsseilernes hverdagsliv om bord på det norske skipet M/S Montevideo. Lastet med lokomotiver, fly og 400 tonn T.N.T skulle skipet krysse Atlanteren under stadige bombeangrep. Et utvalg av bildene kan ses i dette albumet.

Båter
foto: NTBs krigsarkiv

Ankomstregisteret til England   Norske eksilmyndigheter i London fikk tidlig behov for å holde oversikt over nordmenn som kom til Storbritannia. I tiden etter okkupasjonen rømte mange dit direkte fra Norge, senere kom de fleste via Sverige eller Nord-Amerika. I januar 1941 etablerte norske myndigheter et eget kontor i Forsvarsdepartementet, Mottakersentralen, med oppgave å registrere alle ankomne norske statsborgere.

Vinteren 1941 tok norske militære eksilmyndigheter i England initiativ til å etablere en ordning med hederstegn for dem som hadde gjort en ekstra innsats for Norge under krigen. Det ble opprettet et eget Krigsdekorasjonskanselli i Forsvarsdepartementet som førte register over alle tildelingene. I mai 1941 ble det ved kongelig resolusjon vedtatt å innstifte to dekorasjoner, og senere kom det flere til. Se oversikten her.

Søk etter krigsseilere på nettsiden "Krigsseilerregisteret"