Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: gf01063298015621
Bustadnr:
0002
Bydel:
Fagerborg
Gardnummer:
-
Gardeigar:
A/S Kontorfunksjonærenes Forenings Byggeselskap
Hustype :
Forgaard
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
-
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
27-9-18
Tal personsetlar/-lister:
8
Tal etasjar:
-
Tal husvære til å bu i:
v2p1k1:4-0-4 v2k1:4-0-4 Sum:8-0-8
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Underskriver: C. W. Hals

01

Plassering:
/høire
Etasje:
1
Husleige:
141,75 pr mnd
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
2-1-1

02

Plassering:
-
Etasje:
1
Husleige:
116,67 pr mnd
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5-2-3

03

Plassering:
-
Etasje:
2
Husleige:
1750,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
2-1-1

04

Plassering:
/venstre
Etasje:
2
Husleige:
1400,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4-1-3

05

Plassering:
/venstre
Etasje:
3
Husleige:
120,00 pr mnd
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3-1-2

06

Plassering:
-
Etasje:
3
Husleige:
1750,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3-1-2

07

Plassering:
-
Etasje:
4
Husleige:
145,84 pr mnd
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4-1-3

08

Plassering:
-
Etasje:
4
Husleige:
1400,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4-1-3

Kjeldeinformasjon:

Kommunal folketeljing 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig)

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1923
Sluttår:
1923

Teljingskrets:

122 Kopibunke 122

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar