Permanent ID: gf01058190000214
Bustadnr:
0013
Bydel:
Friderichsteen Fæstning
Gardnummer:
Braque No. 10
Gardeigar:
-
Hustype :
-
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
-
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal personsetlar/-lister:
-
Tal etasjar:
-
Tal husvære til å bu i:
-
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

001 Wilhelm Jurgensen

H.nr:
01
Alder/fødd:
38
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Premier lieutenant

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald prgj
Fredrikshald sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Teljingskrets:

001 Friderichsteen Fæstning

Herad / By:
Friderichshald
Prestegjeld:
Friderichshald
Sokn:
Friderichshald
Ansvarleg aktør

Rapportar