Permanent ID: gf01058190000080
Bustadnr:
0005
Bydel:
Friderichsteen Fæstning
Gardnummer:
Braque No. 2
Gardeigar:
-
Hustype :
-
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
-
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal personsetlar/-lister:
-
Tal etasjar:
-
Tal husvære til å bu i:
-
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

001 Anders Ween

H.nr:
01
Alder/fødd:
36
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Foureer

002 Erich Erichsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
47
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tambour

003 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
34
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

004 Ole Christophersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
26
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

005 Christen Svendsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
24
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

006 Sven Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
25
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

007 Helge Christophersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
29
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

008 Anders Halvorsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
35
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

009 Petter Svendsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
22
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

010 Crispinus Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
32
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

011 Peder Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
30
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

012 Nils Halvorsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
21
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

013 Hans Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
22
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

014 Lars Krosser

H.nr:
01
Alder/fødd:
29
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

015 Hans Amundsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
18
Fødestad:
-
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1801 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald prgj
Fredrikshald sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Teljingskrets:

001 Friderichsteen Fæstning

Herad / By:
Friderichshald
Prestegjeld:
Friderichshald
Sokn:
Friderichshald
Ansvarleg aktør

Rapportar