Teljingskrets: 002 del 1

Bustad by: 0126 Rosenkrantz Gade 11

Permanent ID: gf01053257013067
Bustadnr:
0126
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
-
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
-
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal personsetlar/-lister:
-
Tal etasjar:
-
Tal husvære til å bu i:
-
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

001 Peder Holter Sørensen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Gleminge Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Contorist

002 Sophie Holter Sørensen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Vestby
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

003 Westye Otto Holter Sørensen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1885
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

004 Anna Mathilde Olsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Amme

005 Josofine Marie Andersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Gleminge
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

006 R. R. Berg

H.nr:
00
Alder/fødd:
1830
Fødestad:
Skien
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Megler

007 Julie Berg

H.nr:
00
Alder/fødd:
1838
Fødestad:
Frederikshald
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru, Privathotel

008 Paouline Hammer

H.nr:
00
Alder/fødd:
1848
Fødestad:
Frederikshald
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Svigerinde

009 I. Danchertsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1826?
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Læge

010 Trygve Holst

H.nr:
00
Alder/fødd:
?
Fødestad:
-
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Marineløitnant

011 !! Berle

H.nr:
00
Alder/fødd:
?
Fødestad:
Frederikshald
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kandidat Skolebestyrer

012 Agnette Olsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1861
Fødestad:
Ullensager
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

013 Marie Hansen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

014 Thea Steger

H.nr:
00
Alder/fødd:
1830
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enkefru

015 Rosa Steger

H.nr:
00
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Fritz Steger

H.nr:
00
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

017 Philip Sissener

H.nr:
00
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Toldrorskarl

018 Sverre Bjerkan

H.nr:
00
Alder/fødd:
1865
Fødestad:
Stenkjær
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

019 Emilie Bjørnæs

H.nr:
00
Alder/fødd:
1865
Fødestad:
Tvedestrand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kassererske

020 Karen Olsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Vestby
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

021 Stina Holmen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1817
Fødestad:
Fredrikstad
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enkefru

022 Peter Storsveen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Trysil
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kjøbmand

023 Oskar Fredrik Olsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Hans Chr. Ødegaard

H.nr:
00
Alder/fødd:
1858
Fødestad:
Østre Aker
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Nikoline Holsbak

H.nr:
00
Alder/fødd:
1865
Fødestad:
Hamar
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

026 Rikka Ramberg

H.nr:
00
Alder/fødd:
1822
Fødestad:
Holmestrand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Melkehandler

027 Theodore Ramberg

H.nr:
00
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Svelvik
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

028 A. Jensen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1831
Fødestad:
Hole Ringeriget
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Arbeider

029 Elisabet Jensen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1823
Fødestad:
Hole Ringeriget
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

030 Martin Jensen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1859
Fødestad:
Hole Ringeriget
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn, Arbeider

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Teljingskrets:

002 del 1

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Trefoldigheds Menighed
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar