Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: gf01036488002645
Bustadnr:
0053
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Almindelig vaaningshus
Sidebygningar:
Uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
18
Tal heimehøyrande personar:
21
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le2:2-0-2 le3:1-0-1 sum:3-0-3
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
Bakbygning
Etasje:
2den
Husleige:
Kr. 8 pr. M.
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

02

Plassering:
Forhus
Etasje:
1
Husleige:
Kr. 22.00 Md.
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

03

Plassering:
Forhus
Etasje:
1
Husleige:
Kr. 16.00 pr. Md.
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
11-8-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0705 Tønsberg kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Tønsberg
Geografisk område:
Tønsberg komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

003

Herad / By:
Tønsberg
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar