Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Teljingskrets: 043 

Bustad by: 0059 Industrigaten 32

Permanent ID: gf01036392064236
Bustadnr:
0059
Bydel:
-
Gardnummer:
-
Gardeigar:
-
Hustype :
Almindelig Vaaningshus
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
42
Tal heimehøyrande personar:
41
Tal personsetlar/-lister:
9
Tal etasjar:
4
Tal husvære til å bu i:
le6:3-0-3 le5:5-0-5 le2:1-0-1 sum:9-0-9
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.700,00
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.1000
Tilstedeværende personer:
5-0-5
Hjemmehørende personer:
5-0-5

03

Plassering:
forhus
Etasje:
3
Husleige:
kr.1000 pr Aar
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

04

Plassering:
forhus
Etasje:
4
Husleige:
kr.950,00
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
4de
Husleige:
kr.750,00 + kr.50,00 for indlægning av elektr. lys, som leieboeren selv har besørget
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

06

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.850
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.850
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

08

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.675,00
Tilstedeværende personer:
6-0-6
Hjemmehørende personer:
6-0-6

09

Plassering:
bakbygning portnerbolig
Etasje:
2
Husleige:
frit hus for portnerarb
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

043

Herad / By:
Kristiania
Prestegjeld:
Uranienborg menighet
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar