Teljingskrets: 005 

Bustad land: 0042 Skrædderbakken (Dorreje)

Permanent ID: bf01052052002519
Bustadnr:
0042
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
121, 122
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Hjemmehørende personer:
-
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
-
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

001 Bernt Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1822
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
G
Yrke:
Husmand uden Jord (Baadmand)

002 Katrine Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1829
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hans Kone
Sivilstand:
G
Yrke:
-

003 Hans Berntsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Baadmand

004 Ole Berntsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Baadmand

005 Hanna Berntsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af Forældrene

006 Martine Berntsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1865
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af Forældrene

007 Peder Berntsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1868
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af Forældrene

008 Bernhard Berntsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1873
Fødestad:
Ejdsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af Forældrene

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1875 for 0237P Eidsvoll prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Eidsvoll
Geografisk område:
Eidsvoll prgj
Eidsvoll sokn
Langset sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Teljingskrets:

005

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Eidsvold
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar