Teljingskrets: 004 

Bustad land: 0009 Hemblie (Hemlihaugen)

Permanent ID: bf01052052001468
Bustadnr:
0009
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
71c
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Hjemmehørende personer:
-
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
-
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

001 Anne Gurinne Johannesdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1820
Fødestad:
Langset S Eidsv Prgj
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
E
Yrke:
Gaardbr og Selveier

002 Christian Sørensen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Langset S Eidsv Prgj
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Hjælper Moderen

003 Marie Sørensdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Langset S Eidsv Prgj
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datr
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Hjælper Moderen

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1875 for 0237P Eidsvoll prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Eidsvoll
Geografisk område:
Eidsvoll prgj
Eidsvoll sokn
Langset sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Teljingskrets:

004

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Eidsvold
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar