Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Teljingskrets: 003 

Bustad land: 0035 Tudlidalen (Lesjabraaten)

Permanent ID: bf01052052001345
Bustadnr:
0035
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
54b
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
-
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

001 Ole Larsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1839
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
G
Yrke:
Gaardbrgr og Eier

002 Tore Christoffersdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1839
Fødestad:
Sands S og Prgj
Bustatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
G
Yrke:
-

003 Hans Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Forsørges delvis af Forældrene og Fattigvæsenet

004 Otilia Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
F
Familiestilling:
Datter af Ole Larsen
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Hos sin Farbroder

005 Lars Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1874
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ug
Yrke:
-

006 Inga Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1865
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ug
Yrke:
-

007 Karen Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ug
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1875 for 0237P Eidsvoll prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Eidsvoll
Geografisk område:
Eidsvoll prgj
Eidsvoll sokn
Langset sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Teljingskrets:

003

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Eidsvold
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar