Teljingskrets: 003 

Bustad land: 0026 Rikardsbraaten

Permanent ID: bf01052052001283
Bustadnr:
0026
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
50a
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Hjemmehørende personer:
-
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
-
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

001 Peder Johannesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1811
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
G
Yrke:
Gaardbrgr og Eier

002 Berte Hansdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1818
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
G
Yrke:
-

003 Martin Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Lægdslem
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Forsørges af Fattigvæsenet

004 Ane Martea Olsdatter

H.nr:
02
Alder/fødd:
1825
Fødestad:
Eidsvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ug
Yrke:
Nærer sig ved Spinding og Vævning

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1875 for 0237P Eidsvoll prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Eidsvoll
Geografisk område:
Eidsvoll prgj
Eidsvoll sokn
Langset sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Teljingskrets:

003

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Eidsvold
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar