Teljingskrets: 002 

Bustad land: 0035 Skogvold

Permanent ID: bf01037036000099
Bustadnr:
0035
Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
3
Sidebygningar med nattopphald?:
n
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
jjnnjj [Korn/potet: ja - Kreatur: ja - Fjærkre: nei - Bikubar: nei - Kjøkkenhage: ja - Frukthage: ja]
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
8
Tal heimehøyrande personar:
8
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
-
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

001 Johan Hansen Bøler

H.nr:
01
Alder/fødd:
1849
Fødestad:
Enebak Ak
Bustatus:
b
Familiestilling:
Hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaardbruger. Jordbrugsarbeide. Udføres for egen Regning

002 Amalie Aslesdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Skedsmo herred*
Bustatus:
b
Familiestilling:
Hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Kreaturstel og Husgjerning. Udføres for egen Regning

003 Svennung Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1886
Fødestad:
Skedsmo herred*
Bustatus:
b
Familiestilling:
S
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn. Intet Erhverv. Elev ved Middelskole

004 Olaf Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888
Fødestad:
Skedsmo herred*
Bustatus:
b
Familiestilling:
S
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

005 Johanne Johansdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890
Fødestad:
Skedsmo herred*
Bustatus:
b
Familiestilling:
D
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

006 Hans Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1892
Fødestad:
Skedsmo herred*
Bustatus:
b
Familiestilling:
S
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

007 Signe Johansdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887
Fødestad:
Skedsmo herred*
Bustatus:
b
Familiestilling:
D
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

008 Ragnhild Hansdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1852
Fødestad:
Enebak
Bustatus:
b
Familiestilling:
FL
Sivilstand:
ug
Yrke:
Intet Erhverv. Lever af sine Midler

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0231 Skedsmo herred

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmo
Geografisk område:
Skedsmo komm.
Nedre Romerike futed.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Teljingskrets:

002

Herad / By:
Skedsmo
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar