Teljingskrets: 000 

Bustad by: 0050 Latinskolen

Person: 001 Ulrik Frederik Lange

Permanent ID: pf01053327000544
Rolle:
-
Hushaldnr:
01
Personnr:
001
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Rektor
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1808
Fødestad:
Jevnaker
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Ulrik Frederik Lange

H.nr:
01
Alder/fødd:
1808
Fødestad:
Jevnaker
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Rektor

002 Charlotte Lange

H.nr:
01
Alder/fødd:
1808
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Julie Fredr. Lange

H.nr:
01
Alder/fødd:
1846
Fødestad:
Tromsø
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Dorothea M. Rynning

H.nr:
01
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Vinger
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Albert Hieron. Heyerdahl

H.nr:
01
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Elverum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skolediscipel

006 Mari Eriksdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
1825
Fødestad:
Dovre
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

007 Johan Jørg. Lange

H.nr:
01
Alder/fødd:
1844
Fødestad:
Tromsø
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. Theol. og Lærer

008 Otto Vincent Lange

H.nr:
01
Alder/fødd:
1848
Fødestad:
Tromsø
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Farmaceutisk Studerende

009 Lars Andreassen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1822
Fødestad:
Faaberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Skoletjener

010 Marte Johannesdatter

H.nr:
02
Alder/fødd:
1820
Fødestad:
Faaberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Anton Marius Larsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorbetjent

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1870 for 0501 Lillehammer kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Lillehammer
Geografisk område:
Lillehammer komm.
Startår:
1870
Sluttår:
1870

Teljingskrets:

000

Bustad by:

0050 Latinskolen

Bydel:
-
Gardens nr.:
124
Ansvarleg aktør

Rapportar