Teljingskrets: 003 del 2

Bustad by: 0349 Parkveien 41b

Person: 008 Birger Halvorsen

Permanent ID: pf01053257030185
Rolle:
-
Hushaldnr:
00
Personnr:
008
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1877
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Anton Andresen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Sørum
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

002 Maren Kristoffersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1849
Fødestad:
Ulsaker
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

003 Andreas Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1840
Fødestad:
Soleim?? Pr Skien
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Grosserer

004 Olava Hansine Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1844
Fødestad:
Soleim?? Pr Skien
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

005 Helga Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1871
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

006 Signe Augusta Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1873
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

007 Borghild Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

008 Birger Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1877
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

009 Sverre Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1878
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

010 Trygve Halvorsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1884
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

011 Inger Gogstad

H.nr:
00
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Porsgrund
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Niece

012 Carl Gogstad

H.nr:
00
Alder/fødd:
1868
Fødestad:
Porsgrund
Bustatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Handelsbetjent

013 Klara Grønsaas

H.nr:
00
Alder/fødd:
1859
Fødestad:
Vardal
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Stuepige

014 Inga Pedersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Horten
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Barnepige

015 Allette Svendsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1859
Fødestad:
Berg pr Fr.hald
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kokkepige

016 Ernst Motzfeldt

H.nr:
00
Alder/fødd:
1842
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Høiesteretsadvokat

017 Margrethe Motzfeldt

H.nr:
00
Alder/fødd:
1846
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

018 Frederikke Motzfeldt

H.nr:
00
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

019 Ingeborg Motzfeldt

H.nr:
00
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

020 Ulrik Motzfeldt

H.nr:
00
Alder/fødd:
1871
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

021 Ketil Motzfeldt

H.nr:
00
Alder/fødd:
1883
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

022 Trine Andersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1858
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kokkepige

023 Christiane Drolsum

H.nr:
00
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Modum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Barnepige

024 Anette Ravneberg

H.nr:
00
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Faaberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Stuepige

025 Carl August Knutsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1826
Fødestad:
Fredrikstad
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Læge

026 Margery Caroline Henriette Lovise Knutsen*

H.nr:
00
Alder/fødd:
1834
Fødestad:
Sandefjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

027 Nicoline Andrea Margrethe Knutsen*

H.nr:
00
Alder/fødd:
1858
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

028 Carl August Knutsen*

H.nr:
00
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

029 Margery Caroline Henriette Louise Thaulow

H.nr:
00
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

030 Emelius Thaulow*

H.nr:
00
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

031 Johan Fredrik Nils Andreas Thaulow

H.nr:
00
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

032 Gustav Georg Thaulow

H.nr:
00
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Handelsgymnasiast

033 Henriette Caroline Fredrike Thaulow

H.nr:
00
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

034 Clara Constanse Boralie Aimie Thaulow*

H.nr:
00
Alder/fødd:
1874
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

035 Jeanette Fredrikke Thaulow*

H.nr:
00
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

036 Nils Andreas Vibe Thaulow

H.nr:
00
Alder/fødd:
1877
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

037 Sigrid Olsen Barkalden

H.nr:
00
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Lilleelvedalen
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Stuepige

038 Oline Eriksen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Thune
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kokkepige

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Teljingskrets:

003 del 2

Bustad by:

0349 Parkveien 41b

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar