Teljingskrets: 009 

Bustad by: 0491 Torvgade 32

Person: 030 Fin Horn

Permanent ID: pf01052055012850
Rolle:
-
Hushaldnr:
14
Personnr:
030
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1861
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Laura Johane Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1851
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
b
Familiestilling:
Husbestyrerinde
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

002 Charllogna Josephine Olava Iversen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1859
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
Husbestyrerinde
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Haakan Andersen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Sørøms Sogn Odalen
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

004 Johan Næss

H.nr:
03
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Skibtvet Sogn
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat, korporal C. Ham

005 Wigger B. Gurigaard

H.nr:
04
Alder/fødd:
1854
Fødestad:
Aal Hallindal
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

006 Syver Halstensen Bakke

H.nr:
05
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Søndre Aurdal Prgj
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

007 Lars Larsen Rappestad

H.nr:
06
Alder/fødd:
1854
Fødestad:
Vang Prestegjeld
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

008 Gunder Østby

H.nr:
07
Alder/fødd:
1859
Fødestad:
Rakkestad Prestegjeld
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat, korperal og sjersant E. Hamen

009 Arne Andersen Moe

H.nr:
08
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Valders N. Raudal
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

010 Anton Andersen

H.nr:
09
Alder/fødd:
1858
Fødestad:
Vestre Toten
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

011 Nils M. Ringvold

H.nr:
10
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Ringsaker Hed
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

012 Kristjan Simensen Arsta

H.nr:
11
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Stange Hed
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

013 Gustav Wilhelm Mikkelsen Wik

H.nr:
12
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Stange Hed
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

014 Bendick Erbe

H.nr:
13
Alder/fødd:
1815
Fødestad:
Trondhjem
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Tolbkjent

015 Karn Marlhin Erbe

H.nr:
13
Alder/fødd:
1818
Fødestad:
Holmestrand
Bustatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Emile Erbe

H.nr:
13
Alder/fødd:
1839
Fødestad:
Holmestrand
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tellegrafistine

017 Alleksander Erbe

H.nr:
13
Alder/fødd:
1842
Fødestad:
Holmestrand
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kannidat

018 Carels Erbe

H.nr:
13
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Aarresund
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

019 Hendrik Obers

H.nr:
13
Alder/fødd:
1851
Fødestad:
Tyskland
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tandlege

020 Jennye Nilsen

H.nr:
13
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Laurvik
Bustatus:
b
Familiestilling:
Tjenstpige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Hans Julius Edvart Setrang

H.nr:
13
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Norderhov Ringerike
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat, korperal E. Hamen

022 Hans Gulbransen

H.nr:
13
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Gran paa Halland
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

023 Jens Klemmetsen Nafstad

H.nr:
13
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Ullensaker Prestgjeld
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat, korperal E. Hamen

024 Ole Harstaaasen

H.nr:
13
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Eidskog
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

025 Martinius Mathiesen

H.nr:
13
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Eidskog
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

026 Edvart Esruess

H.nr:
13
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Gran Hadeland
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerend
Sivilstand:
ug
Yrke:
Soldat

027 Emil Fremelin

H.nr:
13
Alder/fødd:
1837
Fødestad:
Danmark
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerend
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arkitekt

028 Hans Tøvshorg Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1829
Fødestad:
Drøbak
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

029 Anna Dorthea Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1837
Fødestad:
Drøbak
Bustatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

030 Fin Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1861
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Erik Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Frid Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Asta Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Ragna Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Margret Horn

H.nr:
14
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Helene Løberg

H.nr:
14
Alder/fødd:
1848
Fødestad:
Modum
Bustatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepiee
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Marie Olsen

H.nr:
14
Alder/fødd:
1852
Fødestad:
Næs Rommerike
Bustatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Charn Bjærk

H.nr:
15
Alder/fødd:
1840
Fødestad:
Tønsberg
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Skrædersøm

039 Harald Bjærk

H.nr:
15
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Tønsberg
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Chalrese Bjærk

H.nr:
15
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Tønsberg
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Oline Hansen

H.nr:
15
Alder/fødd:
1833
Fødestad:
Hallingdal
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

042 Hanna Hansen

H.nr:
15
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Raade
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skreddersøm

043 Harralda Hansen

H.nr:
15
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Raade
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærrerinde

044 Anna Hansen

H.nr:
15
Alder/fødd:
1851
Fødestad:
Raade
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skredersøm

045 Karoline Hansen

H.nr:
15
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Rødenæs
Bustatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenstepige

046 Jakkobine Maydeslu

H.nr:
16
Alder/fødd:
1815
Fødestad:
Vestermoland
Bustatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Delvis formue og understøttelse af slægtinge

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Teljingskrets:

009

Bustad by:

0491 Torvgade 32

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar