Permanent ID: pf01038027046484
Rolle:
-
Hushaldnr:
01
Personnr:
010
Familiestilling:
Dattersøn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolediscipel
Kjønn:
m
Alder:
16
Fødselsdato:
1850 (berekna)
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Jens Laurits Arup

H.nr:
01
Alder/fødd:
73
Fødestad:
Kristiansand
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
e
Yrke:
Biskop

002 Ellen Dorothea Arup

H.nr:
01
Alder/fødd:
45
Fødestad:
Ullensager
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Marie Kristine Petronelle Arup

H.nr:
01
Alder/fødd:
27
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Peter Arup

H.nr:
01
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skibsfører

005 Helene Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Jarlsberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husholderske

006 Maren Kristine Frantsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Oslo
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

007 Anne Halvorsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
29
Fødestad:
Gjerdrum
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

008 Johan Henrik Kristensen

H.nr:
01
Alder/fødd:
33
Fødestad:
Rygge
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaardskarl

009 Anders Kristiansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
29
Fødestad:
Østre Toten
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener

010 Karl Seip

H.nr:
01
Alder/fødd:
16
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Dattersøn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolediscipel

011 Jens Laurits Arup Seip

H.nr:
01
Alder/fødd:
13
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Dattersøn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolediscipel

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Teljingskrets:

000

Bustad by:

1931 Galgebjerggaden (Bispegaarden)

Bydel:
Oslo Menighed
Gardens nr.:
4, 6
Ansvarleg aktør

Rapportar