Teljingskrets: 000 

Bustad by: 0820 Nye Slotsgade

Person: 008 Hans Riddervold Guldberg

Permanent ID: pf01038027025214
Rolle:
-
Hushaldnr:
01
Personnr:
008
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lieutenant
Kjønn:
m
Alder:
23
Fødselsdato:
1843 (berekna)
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Andreas Fridrich Wilhm. von Hanno

H.nr:
01
Alder/fødd:
40
Fødestad:
Tyskland
Bustatus:
-
Familiestilling:
Hus Fader
Sivilstand:
g
Yrke:
Architect

002 Maria Theresia von Hanno

H.nr:
01
Alder/fødd:
39
Fødestad:
Tyskland
Bustatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Carl Wilhelm von Hanno

H.nr:
01
Alder/fødd:
6
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Albert Oscar von Hanno

H.nr:
01
Alder/fødd:
4
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Margaretha Wilhelmine Hubertine Pallenberg

H.nr:
01
Alder/fødd:
30
Fødestad:
Tyskland
Bustatus:
-
Familiestilling:
Konens Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Marie Christensen

H.nr:
01
Alder/fødd:
32
Fødestad:
Christiansand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

007 Fredrik Buckholm

H.nr:
01
Alder/fødd:
36
Fødestad:
Kragerø
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. Theol. - Skolebestyrer

008 Hans Riddervold Guldberg

H.nr:
01
Alder/fødd:
23
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lieutenant

009 Johans Andersen

H.nr:
02
Alder/fødd:
49
Fødestad:
Ringsagers Prgj. Hedemark
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmand
Sivilstand:
g
Yrke:
Skredderarbeider

010 Anna Andersdatter

H.nr:
02
Alder/fødd:
52
Fødestad:
Sverge
Bustatus:
-
Familiestilling:
Andersens Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Waskekone

011 Ludvik Madthiesen

H.nr:
02
Alder/fødd:
21
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

012 Emmilie Madthiesen

H.nr:
02
Alder/fødd:
17
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Datter Pige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Johann Julius Samuelsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
22
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Teljingskrets:

000

Bustad by:

0820 Nye Slotsgade

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gardens nr.:
10
Ansvarleg aktør

Rapportar