Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: pf01038027025036
Rolle:
-
Hushaldnr:
03
Personnr:
017
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
25
Fødselsdato:
1841 (berekna)
Fødestad:
Christiania (Aker)
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Dorothea Krogh

H.nr:
01
Alder/fødd:
60
Fødestad:
Næstne Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensionist

002 Maren Johanne Meyer

H.nr:
01
Alder/fødd:
32
Fødestad:
Næstne Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søsterdatter (Frøken)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Christine Ditrichsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
40
Fødestad:
Næs Hedemarken
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

004 Hendrik Broch

H.nr:
01
Alder/fødd:
23?
Fødestad:
Nordrehaug Ringerike
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Leutnandt

005 Anna Krog

H.nr:
02
Alder/fødd:
52
Fødestad:
Throndhjem
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensionist

006 Gina Krog

H.nr:
02
Alder/fødd:
19
Fødestad:
Flagstad Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Fredrik Krog

H.nr:
02
Alder/fødd:
22
Fødestad:
Flagstad Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

008 !! Diesen

H.nr:
02
Alder/fødd:
24?
Fødestad:
?
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Leutnant

009 Oskar Tibring

H.nr:
02
Alder/fødd:
19
Fødestad:
Selbo Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

010 Marie Schmidt

H.nr:
02
Alder/fødd:
18
Fødestad:
Levanger
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Gina Ditriksen

H.nr:
02
Alder/fødd:
15
Fødestad:
Telemarken
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Dikka Seip

H.nr:
02
Alder/fødd:
15
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Martin Seip

H.nr:
02
Alder/fødd:
11
Fødestad:
Gusdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Sophie Andersen

H.nr:
02
Alder/fødd:
28
Fødestad:
Haabel Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

015 Johanne Caspersen

H.nr:
02
Alder/fødd:
35
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

016 Henriette Wegner

H.nr:
03
Alder/fødd:
61
Fødestad:
Hamburg
Bustatus:
-
Familiestilling:
Kone Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

017 Anne Hanriette Wegner

H.nr:
03
Alder/fødd:
25
Fødestad:
Christiania (Aker)
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 George Mygind Wegner

H.nr:
03
Alder/fødd:
19
Fødestad:
Christiania (Aker)
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

019 Henriette Catrine Bidenkap

H.nr:
03
Alder/fødd:
42
Fødestad:
Drammen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Pleiedatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Annette Olsen

H.nr:
03
Alder/fødd:
30
Fødestad:
Ringsaker Hedemarken
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepig

021 Berthe Olsen

H.nr:
03
Alder/fødd:
22
Fødestad:
Ringsaker Hedemarken
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

022 Fritz Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/fødd:
47
Fødestad:
Brunlaugnæs (Frederiksværn)
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Capitainlieutenant

023 Julie Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/fødd:
47
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
Overhofmesterinde

024 Juliane Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/fødd:
13
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolepige

025 Fritz Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/fødd:
11
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolegut

026 Frantz Jacobsen

H.nr:
04
Alder/fødd:
27
Fødestad:
Aschim (Smaalenene)
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener

027 Susanne Gulbrandsen

H.nr:
04
Alder/fødd:
39
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

028 Ingeborg Larsen

H.nr:
04
Alder/fødd:
40
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

029 Adam Arndtsen

H.nr:
05
Alder/fødd:
37
Fødestad:
Alstadhaug i Helgeland
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Cand. med.

030 Thora Arndtsen

H.nr:
05
Alder/fødd:
37
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Dagbjart Arndtsen

H.nr:
05
Alder/fødd:
9
Fødestad:
Gøttingen i Hanover
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Erling Arndtsen

H.nr:
05
Alder/fødd:
7
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Arne Arndtsen

H.nr:
05
Alder/fødd:
7
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Petra Poulsen

H.nr:
05
Alder/fødd:
24
Fødestad:
Laurdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

035 Anne Marie Andersdatter

H.nr:
05
Alder/fødd:
25
Fødestad:
Edsberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

036 August Kahrs

H.nr:
06
Alder/fødd:
34
Fødestad:
Laurvig
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

037 Elisabeth Kahrs

H.nr:
06
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Laurvig
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Einar Kahrs

H.nr:
06
Alder/fødd:
4
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Augusta Kahrs

H.nr:
06
Alder/fødd:
1
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

040 Maren Olsen

H.nr:
06
Alder/fødd:
25
Fødestad:
Ringeriget
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

041 Julie Olsen

H.nr:
06
Alder/fødd:
17
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

042 Arnoldus Reimers

H.nr:
06
Alder/fødd:
24
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

043 Carl Lehrhove

H.nr:
07
Alder/fødd:
31
Fødestad:
Westfalen Preusen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand Agent

044 Wilhelmine Lehrhove

H.nr:
07
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Westfalen Preusen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Wilhelmine Lehrhove

H.nr:
07
Alder/fødd:
2
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

046 Kristine Ingebretsen

H.nr:
07
Alder/fødd:
24
Fødestad:
Hekkerø (Aker)
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

047 Randine Knudsen

H.nr:
07
Alder/fødd:
22
Fødestad:
Halland
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

048 Karen Isaksdatter

H.nr:
07
Alder/fødd:
45
Fødestad:
Kongsvinger
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sypige

049 Johan Aas

H.nr:
08
Alder/fødd:
45
Fødestad:
Aker
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Pakhusarbeider

050 Anne Aas

H.nr:
08
Alder/fødd:
42
Fødestad:
Oslo
Bustatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Teljingskrets:

000

Bustad by:

0815 Christian August's Gade

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gardens nr.:
17, 19
Ansvarleg aktør

Rapportar