Teljingskrets: 000 

Bustad by: 0032 Revierstrædet

Person: 001 Severin Fredrik Holmer

Rolle:
-
Hushaldnr:
01
Personnr:
001
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Undertoldbetjent
Kjønn:
m
Alder:
61
Fødselsdato:
1805 (berekna)
Fødestad:
Skeen
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
(S/L: 106/1)

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Severin Fredrik Holmer

H.nr:
01
Alder/fødd:
61
Fødestad:
Skeen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Undertoldbetjent

002 Anne Cathinca Holmer* f Berg

H.nr:
01
Alder/fødd:
49
Fødestad:
Sandefjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Jenny Holmer

H.nr:
01
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Bodø
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Anne Larsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
30
Fødestad:
Drøbak
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Skræddersøm

005 Emiel Larsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
8
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
hendes Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Anette Larsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Leonard Andersen

H.nr:
03
Alder/fødd:
33
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Malersvend

008 Marie Antonette

H.nr:
03
Alder/fødd:
43
Fødestad:
Hadeland
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

009 Mathilde Andersen

H.nr:
03
Alder/fødd:
5
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Magnus Larsen

H.nr:
03
Alder/fødd:
31
Fødestad:
Sandefjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersvend

011 Niels Thoresen

H.nr:
04
Alder/fødd:
31
Fødestad:
Sandefjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Matros

012 Helene Christiansdatter

H.nr:
04
Alder/fødd:
33
Fødestad:
Toten
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

013 Ole Baggesen

H.nr:
05
Alder/fødd:
26
Fødestad:
Fanø Prgj. Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand

014 Grethe Baggesen* f Johannesen

H.nr:
05
Alder/fødd:
30
Fødestad:
Bergs Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Christopher Pedersen

H.nr:
06
Alder/fødd:
56
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Snedkersvend

016 Sigrid

H.nr:
06
Alder/fødd:
59
Fødestad:
Faaberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Gustava Pedersen

H.nr:
06
Alder/fødd:
22
Fødestad:
Vardalen
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersøm

018 Kirstine Pedersen

H.nr:
06
Alder/fødd:
17
Fødestad:
Levanger
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersøm

019 Caroline Marie Radik

H.nr:
07
Alder/fødd:
68
Fødestad:
Hurdalen
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Enke efter Lehnsmand Radik

020 Olava Elisabeth Brock

H.nr:
07
Alder/fødd:
76
Fødestad:
Nordland
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strømpestrikkerske

021 Engebreth Hansen

H.nr:
08
Alder/fødd:
47
Fødestad:
nordre Odalen
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Snekker

022 Cicilie Hansen* f Krefting

H.nr:
08
Alder/fødd:
66
Fødestad:
Hurdahls Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Jørgine Frodesen

H.nr:
09
Alder/fødd:
29
Fødestad:
Hedemarken
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
syer Dameskreddersøm

024 Kirstine Andersen

H.nr:
09
Alder/fødd:
39
Fødestad:
Holmestrand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

025 Arne Olsen Espelin

H.nr:
10
Alder/fødd:
55
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Salonskredder

026 Marthe Lovise Espelin* f Skjefstad

H.nr:
10
Alder/fødd:
59
Fødestad:
Kongsberg
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Amalie Henriette Espelin*

H.nr:
10
Alder/fødd:
7
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

028 Andrine Hansen

H.nr:
10
Alder/fødd:
30
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Melkehandlerske

029 Emilie Egeland

H.nr:
10
Alder/fødd:
21
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
Pigen
Sivilstand:
ug
Yrke:
syer Skræddersøm borte

030 Hans Olsen

H.nr:
11
Alder/fødd:
47
Fødestad:
Ager Sogn
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand

031 Ingeborg Olsen

H.nr:
11
Alder/fødd:
50
Fødestad:
Sandefjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

032 Joachim Olsen*

H.nr:
11
Alder/fødd:
20
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Matros

033 Hans Olsen

H.nr:
12
Alder/fødd:
40
Fødestad:
Nesodden
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Baadfører

034 Marie Larsen

H.nr:
12
Alder/fødd:
29
Fødestad:
Christiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

035 Anne Reendalen

H.nr:
12
Alder/fødd:
29
Fødestad:
Throndhjem
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Ølhandlerske

036 Gullik Hansen

H.nr:
13
Alder/fødd:
42
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand

037 Magrethe Jensdatter

H.nr:
13
Alder/fødd:
43
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Marthine Hansen*

H.nr:
13
Alder/fødd:
17
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Janette Hansen*

H.nr:
13
Alder/fødd:
14
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Hans Hansen*

H.nr:
13
Alder/fødd:
11
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Maren Johanne Hansen*

H.nr:
13
Alder/fødd:
9
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Nicoline Hansen*

H.nr:
13
Alder/fødd:
6
Fødestad:
vestre Bærum
Bustatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 B. Oldenskjold

H.nr:
14
Alder/fødd:
86
Fødestad:
Amaal i Sverrige
Bustatus:
-
Familiestilling:
Frue
Sivilstand:
e
Yrke:
Skræddersøm

044 Elisa Amalie Oldenskjold*

H.nr:
14
Alder/fødd:
25
Fødestad:
Amaal i Sverrige
Bustatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Sophie Charlotta Oldenskjold*

H.nr:
14
Alder/fødd:
21
Fødestad:
Amaal i Sverrige
Bustatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Teljingskrets:

000

Bustad by:

0032 Revierstrædet

Bydel:
Vor Frelsers Menighed
Gardens nr.:
7
Oppbevaringstad

Rapportar