Teljingskrets: 042 

Bustad by: 0020 Prindsens Gade 26b

Husvære: 03b

Person: 003 Andrea Scheen

Permanent ID: pf01037045013553
Rolle:
-
Hushaldnr:
04
Personnr:
003
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmor
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1861-11-24
Fødestad:
Fr.stad
Bustatus:
mt
Sedvanleg bustad:
Fr.stad
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Gerhard Armauer Lampe

H.nr:
04
Alder/fødd:
1840-08-08
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. Sogneprest, Formue (ikke Pension)

002 Preben von Almen Scheen

H.nr:
04
Alder/fødd:
1859-01-10
Fødestad:
Sandefjord
Bustatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
g
Yrke:
Grosserer i Granit

003 Andrea Scheen

H.nr:
04
Alder/fødd:
1861-11-24
Fødestad:
Fr.stad
Bustatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmor

004 M. Røwde

H.nr:
04
Alder/fødd:
1876-09-23
Fødestad:
Søndmør
Bustatus:
b
Familiestilling:
L
Sivilstand:
ug
Yrke:
Grosserer

005 Jakob Digre

H.nr:
04
Alder/fødd:
1873
Fødestad:
Throndhjem
Bustatus:
mt
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsfuldmægtig

006 F. W. Bailey

H.nr:
04
Alder/fødd:
1861
Fødestad:
England
Bustatus:
mt
Familiestilling:
el
Sivilstand:
g
Yrke:
Advokat

007 C. T. Tinnvold

H.nr:
04
Alder/fødd:
1848
Fødestad:
Fjære sogn
Bustatus:
mt
Familiestilling:
el
Sivilstand:
g
Yrke:
Skibsreder

008 T. Egedius

H.nr:
04
Alder/fødd:
1840-12-03
Fødestad:
?
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Antagelig Formue ?

009 Andreas Bentzen

H.nr:
04
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Skien
Bustatus:
b
Familiestilling:
L
Sivilstand:
s
Yrke:
Forhenv. kjøbmand?? har midler?

010 C. H. Lunde

H.nr:
04
Alder/fødd:
1876
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Premierløitnant

011 Einar Sem Jacobsen

H.nr:
04
Alder/fødd:
1878
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Premierløitnant

012 B. Narvesen

H.nr:
04
Alder/fødd:
1860
Fødestad:
Brunlaugnæs
Bustatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Boghandler

013 Th. Regne

H.nr:
04
Alder/fødd:
1855
Fødestad:
Valders
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsreisende

014 Fr. Schiander

H.nr:
04
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Moss
Bustatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Agent

015 Carl Krebs

H.nr:
04
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Høler
Bustatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Reisender

016 Martha Dorothea Johannessen

H.nr:
04
Alder/fødd:
1868
Fødestad:
Porsgrund ??
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Teljingskrets:

042


Bustad by:

0020 Prindsens Gade 26b

Husvære:

03b

Plassering:
Forhus
Etasje:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar