Teljingskrets: 003 Nordby

Bustad land: 0035 Kvernstuen

Person: 006 Reidar Smestad

Rolle:
-
Hushaldnr:
01
Personnr:
006
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1888-05-08
Fødestad:
V. Aker
Bustatus:
b
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
s
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Arne Otterbek

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-05-27
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk

002 Einar Damsleth

H.nr:
01
Alder/fødd:
1886-09-06
Fødestad:
Horten
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
formand ved krudtværk (student)

003 Rolf Damsleth

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-02-22
Fødestad:
Horten
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk

004 Einar Einarsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1885-03-19
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk

005 Erling Wibe

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-07-21
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk

006 Reidar Smestad

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-05-08
Fødestad:
V. Aker
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk

007 Gøsta Jacobsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-08-10
Fødestad:
Lillestrøm
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
ingeniør ved krudtværk

008 Trygve Moe

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-09-07
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
chemiker ved krudtværk

009 Rudolf Moe

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-08-20
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
formand i karningshus (løitnant)

010 Haakon Sten Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1886-01-24
Fødestad:
Ø. Aker
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
maskiningeniør ved krudtv.

011 Johan Skattebo

H.nr:
01
Alder/fødd:
1889
Fødestad:
Ø. Slidre
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
teknikker ved Myhrens værksted p. t. montør ved krudtværket

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0233 Nittedal herred

Gå til kjelde

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Nittedal
Geografisk område:
Nittedal komm.
Nedre Romerike futed.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

003 Nordby

Bustad land:

0035 Kvernstuen

Matr.nr/Gnr:
14
Løpenr/Bnr:
21
Oppbevaringstad

Rapportar