Husværenummer:
01
Plassering:
-
Etasje:
1
Husleige:
24/måned
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
-
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Alfred M. Gundersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1882-08-29
Fødestad:
Vadsø
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Forhv. Smed

002 Jahan Marinius Gundersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1908-02-22
Fødestad:
Trondheim
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

003 Alfhild Antonie Gundersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1912-01-12
Fødestad:
Trondheim
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Arne Leonhard Gundersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1911-07-14
Fødestad:
Trondheim
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Ingeborg Gjesdal

H.nr:
00
Alder/fødd:
1888-07-14
Fødestad:
Askøen pr Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Husholderske

Kjeldeinformasjon:

Kommunal folketeljing 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1925
Sluttår:
1925

Teljingskrets:

000

Bustad by:

1179 Innherredsveien 41

Bydel:
Lademoen
Oppbevaringstad

Rapportar